Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Nässjö kommun Lex Sarah-anmäler sig själva

Nässjö kommun Lex Sarah-anmäler sig själva

2016-04-26

Under tisdagen gjorde socialförvaltning i Nässjö kommun en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan rör brister i förvaltningens avvikelsesystem vad gäller hanteringen av trygghetslarm.

- Det har uppdagats att vi inte hanterat brukares larm på det sätt som vi ska, säger Mats Petersson, socialchef. Vi har inte heller hanterat de därpå följande avvikelserapporterna korrekt. Det har således förekommit brister i två delar, vilket är allvarligt. Det finns en risk för att missförhållanden kan ha inträffat och därför väljer vi att göra en anmälan till IVO. 

I slutet av förra veckan fick förvaltningsledningen vetskap om att ett antal avvikelserapporter från situationer där enskilda brukare begärt assistans inte har hanterats enligt förvaltningens riktlinjer. Avvikelserapporterna handlar om långa väntetider och otillräcklig professionalitet. 

I normalfallet görs först en utredning av uppkommen situation och därefter en anmälan till IVO. I det här fallet väljer förvaltningen att göra tvärs om – anmälan först och därefter utredning. Förvaltningen sätter omedelbart in externa resurser för att undersöka vad som har hänt och vad det är i strukturen för avvikelsehanteringen som fallerat. 

Man säkerställer också samtidigt att de avvikelserapporter som lämnas in i fortsättningen verkligen hanteras korrekt och enligt fastställda rutiner.

 

- Det är väldigt viktigt att våra brukare känner sig trygga och väl omhändertagna. En fungerande och systematisk avvikelsehantering är en absolut förutsättning för att vi ska kunna garantera detta, säger Mats Petersson.    

 

 Mediakontakt:

Cecilia Gerhardsson, kommunledningskontorets kommunikationsenhet, tel. 0380-51 80 52