Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Nässjö kommun bygger ut bredbandet

Nässjö kommun bygger ut bredbandet

2016-11-22

Tidigare i år antog kommunfullmäktige i Nässjö en bredbandsstrategi. Målet med strategin är att ge hushåll och företag i Nässjö kommun goda möjligheter till att använda sig av elektroniska tjänster via bredband med hög kapacitet. En förutsättning för detta är ett stabilt fiberoptiskt nät. Det kommunägda bolaget Citynätet i Nässjö AB har uppdraget att bygga ut ett sådant nät i kommunen. Uppdraget är i första hand inriktat mot landsbygden och de mindre orterna där marknaden i övrigt inte är engagerad.     

Den politiska majoriteten föreslår nu kommunfullmäktige att ge Citynätet i Nässjö AB ett aktieägartillskott om tio miljoner kronor.

- Pengarna är öronmärkta för en snabbare utbyggnad av bredbandet i vår kommun. Det är mycket glädjande att vi har de ekonomiska resurser som krävs för att skynda på arbetet med digitaliseringen av Nässjö, säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson (S). På så sätt kan vi göra vår kommun ännu mer tilltalande för kommuninvånare och näringsliv.

- Aktieägartillskottet ger Citynätet i Nässjö AB goda förutsättningar att genomföra sina utbyggnadsplaner under 2017 och därmed bidra till en fortsatt levande landsbygd. Under året kommer bland annat utbyggnad att ske i Bodafors, Malmbäck, Anneberg, Spexhult samt i Stensjön. Dessutom kommer bolaget att stödja ett antal byalag och samfälligheter i sin bredbandsutbyggnad säger Anders Karlsson (C), ordförande i Citynätet Nässjö AB.

 

Kontakt

Anna-Carin Magnusson (S), kommunalråd
Tel: 0380-51 80 61, e-post anna-carin.magnusson@nassjo.se

 

Anders Karlsson (C), ordförande i Citynätet i Nässjö AB
Tel: 0380-51 80 76, e-post anders.karlsson@nassjo.se

 

Karl G Bartoll, kommundirektör och VD i Örnen i Nässjö AB
Tel: 0380-51 84 30, e-post karl.bartoll@nassjo.se