Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Nässjö kommun fortsätter satsningen på att utveckla skolan

Nässjö kommun fortsätter satsningen på att utveckla skolan

2014-01-30

Genom att utöka antalet utvecklingslärare/förstelärare och att skapa ytterligare utrymme i 2014 års löneöversyn för att förstärka möjligheterna att behålla och rekrytera yrkesskickliga lärare, fortsätter arbetet med att skapa en attraktiv och framgångsrik skolkommun. 

− Detta gör vi tillsammans med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i ett gemensam långsiktigt arbete i Nässjö kommun, säger Bo Zander, kommunalråd (S).             

Måndagen den 27 januari träffade Nässjö kommun överenskommelse om ett lokalt kollektivavtal med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet om att anställa ytterligare 26 utvecklingslärare/förstelärare i kommunen. Samtidigt fortsätter Nässjö kommun satsa på lärarnas och pedagogeras löner, förra året blev utfallet 4,3 procent och i år blir det ett utrymme om 3,5 procent.

− Detta är en fortsatt medveten satsning på förbättrade elevresultat och därmed på personalen i hela skolan från 1-19 år, säger Anders Karlsson, kommunalråd (C).

Totalt kommer Nässjö kommun att ha 37 utvecklingslärare/ förstelärare i skolan när alla tjänster är tillsatta. Dessutom kommer ytterligare två tjänster som utvecklingslärare att skapas varav en till förskolan och en till fritidspedagogisk verksamhet, något som är en rent kommunal investering.

− Detta är en del av ansvarstagandet för arbetet med ”Framtidens skola”, säger Leif Ternstedt, ordföranden i barn- och utbildningsnämnden (S).

− Skickliga lärare är en av de viktigaste faktorerna för goda skolresultat. Vi vill därför på det här sättet lyfta fram fler lärare som bidrar till att höja elevernas resultat, säger Gun-Ann Öholm Jansson, barn- och utbildningschef. Satsningen är också ett sätt att ge lärare en möjlighet att göra karriär och få en bra lön.

Uppdraget som utvecklingslärare/ förstelärare vänder sig till särskilt yrkesskickliga lärare och innebär att man fortsätter att undervisa samtidigt som läraren ges ett särskilt utvecklingsuppdrag. Det kan vara att utveckla didaktiken och arbetsformerna i klassrummet, handleda och coacha andra lärare, skapa mötesplatser för pedagogiska diskussioner eller ta fram stödverktyg och läromedel. De nya tjänsterna ska utannonseras och tillträde sker vid höstterminens start.

− Det är spännande och roligt att arbeta i en kommun där man satsar på lärarna, för allting börjar ju med en bra lärare, säger Line Isaksson, Lärarförbundet, som får medhåll av Bengt Kock, Lärarnas Riksförbund.

Mer fakta:  Utvecklingslärare/förstelärare

För att förstärka möjligheterna att behålla och rekrytera yrkesskickliga lärare i hela förvaltningen satsar Nässjö kommun ytterligare utrymme för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar i 2014 års löneöversyn. Det innebär att kommunen satsar totalt ett utrymme om 3,5 procent löneökning för lärare och pedagoger.

Uppdraget som utvecklingslärare/förstelärare är ett förordnande som löper över tre år. Ca 20 procent av tjänsten viks för utvecklingsuppdraget, resten till undervisning. Tjänsten omfattar i genomsnitt 40 timmars arbetstid per helgfri vecka med flextidsmöjlighet (inga lovdagar eller ferier).

Varje tjänst ges en löneökning om 5 000 kr per månad.

Utöver detta tecknar Nässjö kommun ett lokalt kollektivavtal med lärarorganisationerna för utvecklingslärare/förstelärare och specialpedagoger i skolan som ger ytterligare 1 500 kr per månad då arbetstidsregleringen som innebär övergång från ferieanställning till semesteranställning, träder ikraft. Nässjö kommun garanterar också att de som omfattas av det nya lokala kollektivavtalet tillförs som grupp 500 kronor per tjänst vid löneöversynen 2015.

Utvecklingsläraren/försteläraren ska vara legitimerad/behörig och ha minst fyra års väl vitsordat undervisningsarbete bakom sig. Han/hon ska ha ett starkt intresse för att utveckla skolväsendet, visat särskilt god förmåga att förbättra studieresultat, ha gedigna kunskaper inom ämnet/ämnesområdet. Läraren ska dessutom ha förmåga att nå hög måluppfyllelse i undervisningen, anpassa undervisning till olika förutsättningar, skapa och upprätthålla goda relationer, inspirera och motivera kollegor och inte vara rädd att utmana sig själv i att utveckla undervisningen.

FÖR MER INFORMATION

Bo Zander, kommunalråd (S)
tel: 0380-51 80 61, e-post: bo.zander@nassjo.se

Anders Karlsson, kommunalråd (C)
tel: 0380-51 80 76, e-post: anders.karlsson@nassjo.se

Leif Ternstedt, ordförande barn- och utbildningsnämnden (S)
tel: 0380- 51 77 86, e-post: leif.ternstedt@nassjo.se

Line Isaksson, Lärarförbundet
tel: 0380-51 89 57, e-post: line.isaksson@nassjo.se

Bengt Kock, Lärarnas Riksförbund
tel: 0380-51 82 28, e-post: bengt.kock@nassjo.se