Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Nässjö kommun satsar på läraryrket

Nässjö kommun satsar på läraryrket

2016-08-24

- En långsiktig satsning för en hållbar skolutveckling, det om något sätter Nässjö kommun på kartan över attraktiva arbetsgivare och det känns riktigt bra att kunna visa på pedagogernas betydelse och deras viktiga arbete i och med denna satsning, säger Anci Magnusson, kommunstyrelsens ordförande.

Lärarlönelyftet är i Nässjö kommun en satsning på läraryrket som handlar om att främja barns- och elevers utveckling. Läraren, pedagogen är en grundbult i detta arbete.
Tack vare statliga medel, just nu tidsbegränsade över ett antal år blir satsningen genomförbar och utifrån Skolverkets regelverk med kriterier, kring exempelvis resultatutveckling för elever, börjar arbetet med att besluta vilka som får ett lönelyft. Den politiska ledningen i Nässjö kommun (Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet) har beslutat att lärarlönelyftet gäller tillsvidare.
Ungefär en tredjedel av kommunens legitimerade behöriga lärare, förskollärare och fritidspedagoger får del av lönelyftet. Utifrån en urvalsgrupp med legitimerade, där även förste-/utvecklingslärare ingår, väljs sedan de personer ut som får lönelyftet. 2 500 kr är snittökningen och inom Nässjö kommun används tre stycken nivåer; 1 500kr, 2 500 kr och 3 500kr. Lönepåslaget kan alltså variera men gäller från den 1 juli 2016.

- Jag kan inte säga det nog många gånger hur viktig roll våra pedagoger, lärare och personal spelar, men det gör de och jag är glad för att denna långsiktiga satsning på professionen med lärarlönelyftet tydliggör intentionerna, menar Gun-Ann Öholm Jansson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

För mer information kontakta:

Gun-Ann Öholm Jansson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen
Tel: 0380- 51 83 32, e-post: gun-ann.oholmjansson@nassjo.se