Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Nässjö kommun satsar på ungdomslotsar

Nässjö kommun satsar på ungdomslotsar

2016-10-07

Som ett led att närma sig ungdomar utanför de kommunala arenorna har Nässjö kommun anställt två Ungdomslotsar. Ungdomslotsarna kommer fungera som en länk mellan de ungdomar som idag inte är föreningsanknutna eller söker sig till kommunala mötesplatser och kommunen.

De ska jobba uppsökande mot ungdomar för att föra dialog med dem kring ungdomars intresse och viljor. I den mån det finns önskvärda aktiviteter i kommunen, i kommunal regi eller i föreningslivet, ska Ungdomslotsarna lotsa ungdomarna till dessa aktiviteter. Det finns också medel avsatta för att Ungdomslotsarna ska kunna anordna aktiviteter för och tillsammans med ungdomar.

Ungdomslotsarna kommer också vara ett extra stöd till föreningar på kommunala anläggningar i samband med träningar och tävlingar och prata med ungdomar som uppehåller sig på dessa platser. Målet är att fler ungdomar ska ansluta sig till föreningslivet eller på annat sätt engagera sig i civilsamhället samt att de kommunala anläggningarna blir tryggare mötesplatser.

Projektet är ett samarbete mellan Nässjö Lärcenter, Kultur- och fritidsförvaltningen och Nässjö Basket. En del av finansieringen kommer också från Länsstyrelsen §37-a medel. Projektet är finansierat över 2016 och 2017.
Ungdomslotsarna startade sitt arbete den 3 oktober 2016 och de heter Ervisa Dani och Antonio Jakesevic.

Kontakt
Pär Jansson, Enhetschef Fritid, Nässjö kommun
Tel: 0380-51 80 29, e-post: par.jansson@nassjo.se