Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Nässjö kommuns ekonomi pekar uppåt

Nässjö kommuns ekonomi pekar uppåt

2016-03-08

Nässjö kommuns bokslut för 2015 är nu klart. När intäkter och kostnader summerats kan ett överskott på 26 miljoner kronor konstateras. Jämfört med 2014 är det ekonomiska resultatet en förbättring med hela 36 miljoner och jämfört med 2015 års budget är resultatet 14 miljoner högre. 

− I bokslutet 2015 visar vi i majoriteten att vi kan bygga en långsiktigt hållbar ekonomi, hålla en budget och utveckla verksamheten i kommunen. Utan en hållbar ekonomi, ingen välfärd, säger Anci Magnusson (S).

Nässjö kommun är en växande kommun. Vid årsskiftet 2015/2016 var 30 451 personer folkbokförda i kommunen. Det är en ökning med hela 544 personer jämfört med årsskiftet 2014/2015. 

− Att vara en kommun som växer i invånarantal innebär framtida möjligheter och utmaningar men kräver också ett överskott för att finansiera nödvändiga behov. Det är glädjande att konstatera att vi har lyckats med detta under 2015, säger Monika Jönsson (V).     

− Under 2015 har vi investerat i en ny förskola i Ingsberg i Nässjö. Vi har dessutom påbörjat om- och tillbyggnationen av Runnerydsskolan. Kommunen och våra yngre kommuninvånare har fått och kommer att få nya och fina lokaler, något som de väl värda säger Anders Karlsson (C). 

Socialnämnden har under året lyckats hålla sin budget. Detta har skett genom ett framgångsrikt utvecklingsarbete inom förvaltningen och tack vare minskade kostnader för försörjningsstöd. 

− Det är mycket positivt att vi brutit trenden när det gäller försörjningsstödet. Sex miljoner mindre i försörjningsstöd 2015 än 2014 visar att det går att arbeta bort behovet av stöd. Vi är dessutom inte nöjda utan vill minska det ytterligare, säger Anders Karlgren (M).  

− Resultatförbättringen beror till stor del på våra verksamheters strävsamma arbete med att bedriva sin verksamhet inom de ekonomiska ramar som har tilldelats vilket är både glädjande och beundransvärt, säger kommundirektör Karl Bartoll. 

− Efter några år med låga ekonomiska resultat ser vi året 2015 som inledningen på en långsiktig förstärkning av Nässjö kommuns ekonomi. Vi har stora investeringsbehov under de kommande åren och då måste vi fortsätta på den inslagna vägen för att kunna finansiera våra investeringar med egna medel till så stor del som möjligt, avslutar Karl Bartoll. 

 

Mer information:

Jan Öhlin, ekonomichef,

jan.ohlin@nassjo.se

Tel. 0380 – 51 88 61