Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Nässjö på plats 40 av 290 i Lärarförbundets rankning av bästa skolkommun i landet

Nässjö på plats 40 av 290 i Lärarförbundets rankning av bästa skolkommun i landet

2014-09-02

Det här är fantastiskt roligt och visar att vi verkligen är på rätt väg vad gäller skolan, säger Gun-Ann Öholm Jansson, chef för barn- och utbildning på Nässjö kommun.

Nässjö kommun har klättar rejält uppåt jämfört med året innan och placerar sig nu som 40:e bästa skolkommun i landet. Förra året placerade sig kommunen som nummer 147.

- Detta är ett resultat av hela Nässjö kommuns verksamhet i skolan, förskolan och fritidshemmen, det vill säga pedagogisk verksamhet för alla barn, från noll till nitton år, poängterar Leif Ternstedt, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Till grund för rankningen, som görs av Lärarförbundet, ligger fjorton kriterier som till exempel andelen utbildade lärare, lärartäthet, lärarnas lönenivåer och resurser till undervisningen. Men även andel barn i förskolan och elevernas betygsresultat är viktiga faktorer.

För Nässjös del är det ett antal kriterier som sticker ut ordentligt vid jämförelse mellan årets och föregående års siffror:
- Vi har långt fler andel friska lärare än tidigare, lärarnas löner har ökat kraftigt, meritvärdet för eleverna i årskurs 9 har också ökat markant liksom andelen elever med betyget G, berättar Gun-Ann Öholm Jansson. Allt detta ligger inom satsningen Framtidens skola, både vad gäller undervisningen av elever och verksamheten med barnen i förskolan.
Men varför är andelen barn inskrivna i förskola med som ett kriterium? Jo, forskning visar nämligen att barn som har gått i förskola har bättre förutsättningar att lyckas bra i grundskolan. Även här går utvecklingen åt rätt håll i Nässjö.
- Ett mycket glädjande resultat som verkligen visar att skolan i Nässjö är på rätt väg.

Välkommen till presskonferens i dag, 2 september kl 15.00!
Plats: BU-kontoret, plan 3, Stadshuset.

Medverkande:
 Anna-Carin Anci Magnusson (S),kommunalråd, tel. 0380-51 80 61
Anders Karlsson (C), kommunalråd, tel. 0380-51 80 76
Leif Ternstedt (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden, tel. 070-246 75 86
Per Eriksson (C), ledamot barn- och utbildningsnämnden, tel 070-387 13 44
Gun-Ann Öholm Jansson, barn- och utbildningschef, tel. 0380-51 83 32
Staffan Skålberg, Lärarförbundet, tel. 0380-51 89 56