Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Ny stiftelse ska stärka och uppmuntra lokal utveckling

Ny stiftelse ska stärka och uppmuntra lokal utveckling

2017-01-13

Karin och Lars Axeheim stiftelse

Ny stiftelse stärker och uppmuntrar lokal utveckling

I december inrättade Karin och Lars Axeheim en stiftelse till gagn för lokala krafter i Nässjö kommun. Stiftelse är allmännyttig och skall uppmuntra utbildning av alla slag samt företagsutveckling i Nässjö samt forskning.

-Jag och min familj har levt och verkat i kommunen sedan 1952. Under 65 år har vi tagit del av Nässjö kommuns utbud och möjligheter och efter så många goda år känns det naturligt att visa uppskattning och ge något tillbaka, säger Lars Axeheim. Genom stiftelsen vill vi stimulera dagens och morgondagens kommuninvånare att med all sin kraft och kreativitet utveckla det dagliga livet i Nässjö kommun och gemensamt göra denna till en ännu bättre plats att verka på.

 Stiftelsen vill främja goda krafter inom tre huvudområden: utbildning, föreningsverksamhet och medicinsk forskning. Stiftelsens ambition är att premiera både stora och, till synes, små insatser.

-Visst är forskningsinsatser inom det medicinska området viktiga, men det kan vara minst lika viktigt att synliggöra en enskild ungdom som gjort stora framsteg i sin utbildning utan att för den skull nått toppbetyg, säger Lars Axeheim.

Stiftelsen har ett brett anslag. Huvudområdet utbildning innefattar fler än elever/studerande inom det kommunala utbildningsväsendet. Även personer som är verksamma inom föreningslivet ska kunna stödjas med vidareutbildningar, precis som företagare och entreprenörer.

Också kommunal verksamhet lyfts fram i stiftelseförordnandet.

-Det är viktigt att de kommunala medarbetare, som arbetar med barn och ungdomar samt äldre och funktionshindrade, kan få stöd och uppmuntran. Det är viktigt att utveckla verksamheten och därmed också förbättra arbetsmiljön. De allra flesta av oss möter både utbildningsverksamhet och sociala omsorg under en livstid. Därför är de en viktig del i kommunens attraktionskraft, fortsätter han.

Från kommunledningens håll ser man mycket positivt på familjen Axeheims initiativ.

-Det är glädjande när enskilda personer skapar möjligheter som kan stimulera kommuninvånarna att ta ytterligare steg för att utveckla sig själva, sin verksamhet och  - i förlängningen därmed också kommunen, säger kommunalrådet Anci Magnusson.