Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Nya möjligheter till en modern samordnad daglig verksamhet och sysselsättning i Nässjö

Nya möjligheter till en modern samordnad daglig verksamhet och sysselsättning i Nässjö

2012-12-21

- Nu är det klart med de nya hyreskontrakten i Norrboda, på Almenäsområdet och Telias tidigare fastighet på Industrigatan, säger Nässjö kommuns socialchef Ulrika Gustafson.

Daglig verksamhet och sysselsättning har sedan många år haft undermåliga lokaler och bristande handikappanpassning. De har varit utspridda på 13 olika enheter samt varit otillräckliga för den stora volymökningen av antalet brukare.

Omsorgsnämnden gav, i mars 2011, socialförvaltningen uppdraget att komma med konkreta förslag på verksamhetens lokalisering med utgångspunkt på lagstiftningens krav, god kvalitet och kostnadseffektivitet.

På juninämnden 2012 beslutade omsorgsnämnden att göra en stegvis förbättring och omdisponering av lokaler för daglig verksamhet/sysselsättning.

- Efter ett mycket intensivt arbete under hösten kan vi redan nu se en helhetshetslösning för denna verksamhet, berättar Ulrika Gustafson.

I januari kommer det att vara invigning av lokalerna i Norrboda som kommer att inrymma verksamheter för hunddagis, mediacenter, en transportgrupp samt en köksgrupp.

Denna sammanslagning är också en del i en större översyn av socialförvaltningens fastighetsbestånd där vissa verksamheter får dyrare lokaler och andra billigare. När alla delar är genomförda räknar förvaltningen med att ha ändamålsenliga lokaler som är rätt dimensionerade och till en lägre nettokostnad för förvaltningen.

Kontaktperson:

Ulrika Gustafson, socialchef Nässjö kommun, tel. 070-234 98 74