Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Så här tycker ungdomar i Nässjö kommun om sin vardag

Så här tycker ungdomar i Nässjö kommun om sin vardag

2015-02-10

För att kommuner ska kunna fatta bra beslut är det viktigt med kunskap om hur unga i kommunen har det och vad de tänker om sin tillvaro. Det är naturligtvis unga själva som bäst vet vad de vill. Tack vara resultatet från ungdomsenkäten Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), som genomfördes under hösten, kan nu kommunens olika verksamheter ta hand om och använda resultatet för att förbättra de delar som kan förbättras och bevara de områden som upplevs positiva. 

Resultatet från undersökningen har sammaställts i en rapport externt av Enkätfabriken. Representanter från elevråden har utifrån resultatet varit med att välja ut de delar som fått en djupare analys.

Resultatet av svaren från eleverna i åk 8 och åk 2 på gymnasiet visar att ungdomarna som deltagit i enkäten generellt sett inte skiljer sig från det rikssnitt som utgår från de kommuner som genomförde enkäten 2013. De delar av resultatet där en förändring skett jämfört med kommunens resultat vid förra undersökningen (2011) ser vi bl.a.

  • Att ungdomarna jämfört med tidigare resultat upplever att deras psykiska hälsa har försämrats.
  • Ungdomar vill i högre utsträckning än rikssnittet från de kommuner som svarade på enkäten 2013 vara med och påverka, träffa politiker och är mer intresserade av politik.
  • En minskad alkoholkonsumtion jämfört med tidigare Luppresultat.

Närmast kommer resultatet att ligga till grund för en ungdomsdialogdag den 18 februari där särskilt inbjudna kommunanställda, förtroendevalda och två ungdomar från varje klass i årskurs 7 till och med årskurs 3 på gymnasiet har möjlighet att diskutera kring resultatet i undersökningen.

Undersökning är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och har genomförts parallellt i 24 kommuner i landet under hösten. Frågorna handlar bland annat om synen på inflytande och demokrati, trivsel i skolan, fritidsaktiviteter, arbete, hälsa och framtidsplaner. Är unga trygga eller rädda att utsättas för brott, intresserade av att starta eget företag eller funderar de på att flytta från kommunen.

För mer information om rapporten och det fortsatta arbetet kontakta

Niclas Nordström (projektgruppen)
Tel. 0380-51 84 03
e-post: niclas.nordstrom@nassjo.se

 

Anders Karlsson (kommunalråd)
Tel. 0380-51 80 67
e-post: anders.karlsson@nassjo.se

Ta del av rapporten

Ladda hem och läs LUPP-rapporten

Ladda hem och läs populärversionen av LUPP-rapporten