Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Skatepark byggs i Nässjö

Skatepark byggs i Nässjö

2017-03-01

Nässjö Basket har ansökt om medel för byggnation av en skatepark. Det är nu klart att de blivit beviljade 3,9 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden för att bygga en skatepark i Nässjö. Utöver dessa medel har Nässjö kommun avsatt 2 miljoner kronor under 2017 till skateparksbyggnationen. Nu drar samarbetet igång.

Några av skateparkens engagerade projektdeltagare

Från vänster på bilden: Christer Sabel och Mikael Eriksson från Nässjö basket, Pär Jansson enhetschef fritid, Mattias Karlsson och Lennarth Jensen från föreningen Nässjö Skate och BMX.

- Vi är nu i startskedet och ska efter positiva besked sätta samman en projektgrupp för att landa i tidplan etc., berättar Pär Jansson enhetschef fritid. Pär menar också att även om kommunen håller ihop projektet och kultur- och fritidsförvaltningen är länken mot föreningarna så är det gediget samarbete som bäddar för att detta blir bra. Nässjö Basket har gjort ett fint inledande arbete och vi fortsätter samverka och inte minst med föreningen Nässjö Skate & BMX som har erfarenhet och kunskap inom skate.

- Vi har sett en del skateparker och inspirerades senast vid ett besök i Malmö och vi har flera idéer på hur vår ska se ut och ser fram emot att få börja använda den, säger Lennarth Jensen ordförande och Mattias Karlsson vice ordförande i föreningen Nässjö Skate & BMX.

Även om föreningen i dagsläget inte har så många medlemmar så tror samtliga, som arbetat med satsningen på en skatepark, på ett ökat medlemsantal och intresset för skaten.

Mikael Eriksson vid föreningen Nässjö Basket menar att ålder, kön och kulturell bakgrund inte heller spelar någon roll här. Vill du åka skateboard, BMX eller kickbike så är alla välkomna för man är där av samma anledning. Även den som inte är van kommer att kunna komma och testa på sen när allt står klart.

För mer information kontakta: Pär Jansson, enhetschef kultur- och fritidsförvaltningen
Tel: 0380- 51 80 29, e-post: par.jansson@nassjo.se