Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Skolans utvecklingsarbete fortsätter enligt plan

Skolans utvecklingsarbete fortsätter enligt plan

2014-01-14

I mars 2013 beslutade kommunfullmäktige i Nässjö kommun att stärka barns och ungdomars möjligheter att nå goda resultat i skolan. Hur utvecklingsarbetet är planerat presenterades i utredningen Framtidens grundskola. Utredningen bygger på behovet av att förbättra alla barns och ungdomars möjligheter till ett ökat lärande, skapa nya mötesplatser med en ökad integration och skolmiljöer med likvärdiga förutsättningar.

Lokalfrågan är en av flera viktiga byggstenar i detta arbete. Förutsättningarna för att lyckas med strävan att nå bättre skolresultat har förändrats då E-huset på Brinellområdet under hösten visat sig inte vara lämplig att bedriva verksamhet i.

- Den politiska majoritetens ambition att skapa bra och pedagogiska lokaler – för att stärka elevernas skolresultat – står fast, säger kommunalråden Bo Zander (S) och Anders Karlsson (C).

Flera förslag på alternativa undervisningslokaler har diskuterats. Det mest intressanta är att Stiftelsen Träcentrum bygger till ett nytt våningsplan inom vissa delar av befintlig fastighet.

- Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att förlägga undervisningen i trä- och metallslöjd för elever i årskurs 7-9 på Träcentrum, berättar Anders Karlsson. Att samla all undervisning i de estetiska ämnena för Brinellområdets elever i årskurs 7-9 samt gymnasieklass på Träcentrum känns därför som ett ganska naturligt steg att ta i given situation.

Gun-Ann Öholm Jansson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, konstaterar att förslaget ger en rad positiva synergieffekter i undervisningsarbetet. Möjligheterna att utveckla lärarsamarbetet över årskursgränserna blir större och samverkan mellan slöjdgrenarna kan förbättras – för att nämna något.

-Vi kan skapa en bättre helhet kring de estetiska ämnena, säger hon.

Förslaget om utbyggnad i Träcentrum kommer att presenteras vid barn- och utbildningsnämndens utskottssammanträde i nästa vecka. Om förslaget antas, ytterst av kommunfullmäktige, innebär det att påbörjat utvecklingsarbete kan fortsätta som planerat.  Målet är att salarna för elever i årskurs 7-9, med egen ingång, ska kunna tas i bruk i augusti 2014. Lokalerna för gymnasieskolans elever kan börja användas ett år senare. Under övergångsperioden bedrivs undervisningen i tillfälliga paviljonger.

Mer information finns på barn och utbildningssidorna: ”Framtidens skola 1-19 år”   

Mer information lämnar:

Bo Zander (S), kommunalråd, tel. 0380-51 80 61

Anders Karlsson (C), kommunalråd, tel. 0380-51 80 76

Leif Ternstedt (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tel. 0380-51 77 86

Christian Wattwil (FP), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tel. 070-632 78 70

Gun-Ann Öholm Jansson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, tel. 0380-51 83 32

Leif Landberg, planerare, barn- och utbildningsförvaltningen, tel. 0380-51 83 33