Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Storsatsning på Nässjös skolor

Storsatsning på Nässjös skolor

2013-02-01

Nästan 220 miljoner kronor - så mycket är den politiska majoriteten tillsamman med Moderaterna beredda att satsa på skolan i Nässjö kommun under de kommande fem åren.

- En framgångsrik skola är viktigt för en attraktiv kommun, konstaterar Bo Zander (S), kommunalråd. Trots goda ambitioner så skickar vi i dagsläget inte med våra barn och ungdomar tillräckligt med kunskaper för framtiden.

Förslagen i utredningen ”Framtidens grundskola – ett ökat lärande i en effektiv organisation” borgar för ett ökat lärande, fler mötesplatser och en större likvärdighet, men kräver också en kraftsamling vad gäller investeringar under de kommande åren.

- Vi vill att Nässjö ska vara en av de bästa skolkommunerna i landet, åtminstone en av de 25 procenten som lyckas bäst. Och för att lyckas med det så måste vi våga satsa, säger kommunalråd Anders Karlsson (C).

- Behovet av en mer genomgripande förändring av skolan har varit tydlig i flera år, säger Christian Wattwil (FP), barn- och utbildningsnämndens vice ordförande. Jag tycker det är positivt att vi nu, efter flera tidigare försök, är överens om ett grepp som gör det möjligt för dagens barn att svara upp mot framtidens krav.

Efter en gedigen diskussion om framtidens skola i Nässjö kommun läggs nu det reviderade förslaget på politikens bord. Förslaget behandlas av barn- och utbildningsnämnden den 20 februari. Sista beslutsinstans, kommunfullmäktige, behandlar ärendet den 21 mars.

-Vi har haft en livlig debatt med ett stort engagemang sedan mitten av oktober kring utredningen och dess förslag och många människor har använt möjligheten att framföra sina synpunkter, säger Leif Ternstedt (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

- Vissa delar av förslaget har vi reviderat för att möta en del av de synpunkter som lämnats. Jag tycker att det har varit ett positivt samtal och jag är nöjd med gensvaret, fortsätter han.

Frågan om att genomföra en folkomröstning, om Centralskolans framtida användning som skollokal, som en del av medborgardialogen avvisar de fem partierna.

- Förslaget att barn- och utbildningsnämnden ska lämna Centralskolan är en  del av en större helhet och det går inte att bryta loss den utan att övriga delar påverkas. Detta är vi helt överens om att vi inte vill ska inträffa, säger Anders Karlgren (M), kommunalråd.

Ytterligare information och kommentarer lämnas av:

Bo Zander (S), kommunalråd, tel. 0380-51 80 61

Anders Karlsson (C), kommunalråd, tel. 0380-51 80 76

Viveka Forell Karlsson (V), tel. 0380-51 84 99

Ander Karlgren (M), kommunalråd, tel. 0380-51 86 10

Leif Ternstedt (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden, tel. 070-246 75 86

Christian Wattwil (FP), vice ordförande barn- och utbildningsnämnden, tel. 070-632 78 70

Herman Södergren (M), andre vice ordförande barn- och utbildningsnämnden, tel. 070-214 08 14

Gun-Ann Öholm Jansson, barn- och utbildningschef, tel. 0380-51 83 32