Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Stort gensvar från kommuninvånarna om förslag om framtidens grundskola

Stort gensvar från kommuninvånarna om förslag om framtidens grundskola

2012-12-20

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag om Framtidens grundskola har rönt ett stort intresse bland Nässjöborna under hösten.

-Skolan, och i förlängningen därmed våra barns framtid är en fråga som engagerar många kommuninvånare, säger Leif Ternstedt (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Därför är det positivt att så många tagit tillvara möjligheten att lämna yttranden och skicka in synpunkter på förslaget.

Måndagen den 17 december var sista dagen för att lämna synpunkter på barn- och utbildningsförvaltningens förslag om hur framtidens skola i Nässjö kommun skulle kunna utformas. Utredningens ambition är att skapa bättre förutsättningar för ett ökat lärande i en effektiv organisation.

Vid midnatt hade 21 remissyttranden och 26 brev och mejl med synpunkter från politiska partier, föräldraråd, organisationer, förvaltningar, personalgrupper och inte minst enskilda föräldrar och barn inkommit till förvaltningen.

- Många av yttrandena och synpunkterna inkom under måndagen, berättar Gun-Ann Öholm Jansson, barn- och utbildningschef. De flesta skrivelserna är väldigt väl genomarbetade, vilket tyder på ett stort intresse. Nu ska vi läsa igenom och sammanställa alla synpunkter.

Planen är att ärendet ska behandlas av vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i februari.

 

Mer information lämnas av:

Leif Ternstedt (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande tel. 0380-55 77 86

Gun-Ann Öholm Jansson, barn- och utbildningschef, tel. 0380-51 83 32