Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Teknikbyte orsak till fel i trygghetslarmet

Teknikbyte orsak till fel i trygghetslarmet

2014-06-04

Inom socialförvaltningen pågår ett intensivt arbete för att åtgärda de fel som gör att det fortfarande är vissa driftsstörningar i trygghetslarmet. Driftstörningarna har uppstått på grund av ett byte av central larmmottagningsenhet i början av veckan.

Bakgrund - trygghetslarm

Idag finns cirka 750 brukare med trygghetslarm i Nässjö kommun. Trygghetslarmet består av två delar. Dels den centrala larmmottagningsenheten (som finns placerad i en serverhall), dels de larmapparater med tillhörande larmklocka/knapp som brukarna har i sina hem.

Sedan år 2012 pågår förberedelser för en övergång från analogt trygghetslarm till ett system med digitalt trygghetslarm.

Den digitala tekniken har en högre säkerhetsnivå, med möjlighet till central övervakning, fler automatiska testlarm etc.

Införandet av digitala trygghetslarm är ett nationellt arbete som pågår i olika takt i landets kommuner och Nässjö kommun ligger här relativt långt framme i sin process.

Införandet av det digitala trygghetslarmet sker i två steg i Nässjö kommun. I ett första steg skulle den centrala larmmottagningsenheten, samt en enhet för backup, bytas ut.

I ett andra steg, som rullar ut i höst och som pågår i ett och ett halvt år framåt, ska sedan brukarnas enheter bytas ut. Detta genomförs som ett eget projekt och information om projektet kommer att nå berörda brukare i takt med att utbytet sker.

Byte av central larmmottagningsenhet den 2 juni

Arbetet med steg ett påbörjades enligt plan måndag den 2 juni. Tidigare tester av larmet i skarp miljö gav inte indikation på att brukarna skulle märka att det skedde ett byte av centrala larmmottagningsenheten. Liknande projekt i andra kommuner har inte heller indikerat risk för driftsstörningar.

- Men vi har trots detta haft tekniska problem som tyvärr har drabbat brukarna, gällande överkopplingen från den analoga till den digitala mottagningsenheten samt vid inkopplingen av enheten till telenätet, säger Jarl Edlund, tf. socialchef.

- Förutom att det var driftsstörningar på den nya larmmottagningsenheten har det vid test av systemet också visat sig att ett antal larmtelefoner och larmklockor i brukarnas hem haft brister. Vi fortsätter därför att åtgärda fel genom att metodiskt testa och vid behov till exempel byta ut de larmtelefoner och larmklockor som ej fungerar. I skrivande stund har drygt 400 unika brukare larm där funktionaliteten är säkerställd. Vi arbetar vidare med att kontrollera resterande larm. Vi bedömer det som sannolikt att merparten av dem redan är i drift men fortsätter fram tills dess att samtliga larm är testade.

Åtgärder för att få fungerande trygghetslarm

Tekniker hos leverantör och personal hos socialförvaltningen arbetar intensivt och med prioritet på att åtgärda fel och utföra tester för att säkerställa att trygghetslarmen fungerar i kommunen. Larmgruppen, som är de som arbetar med trygghetslarmen i vardagen, har satt in extra bemanning och i hemtjänsten hjälper personalen till att testa brukarnas larm, säger Jarl Edlund.

- Vi beklagar situationen och arbetar för fullt för att säkerställa att alla trygghetslarm fungerar som de ska. I förmiddags uppmanade vi medborgare med trygghetslarm och som ej fått hjälp med att testa sitt larm, att själva utföra ett test, och om det inte fungerar – höra av sig till oss, berättar Jarl Edlund.

Läget kl. 15.00 den 4 juni

- Enligt vad som hittills nått fram till oss, har vi inte fått rapporter om larm som inte fungerar, som vi inte redan tidigare kände till, men det är viktigt att vi fortsätter med felsökningsarbetet. Om det finns medborgare med trygghetslarm som ännu ej genomfört test bör de absolut göra det och kontakta oss om det inte fungerar, fortsätter han.

- Vi ser allvarligt på det som inträffat och socialförvaltningen har därför parallellt påbörjat en utredning av teknikbytet från igångsättandet till dess att kedjan med provlarmning sattes igång för att kunna analysera och utvärdera händelsen och vad som gått fel, avslutar Edlund.

Mer information om läget

En ny lägesrapport kommer att läggas ut under torsdagen cirka kl.13. på www.nassjo.se

Kontakta kommunen om ditt trygghetslarm ej fungerar

Om du larmar och det inte går fram – kontakta då larmgruppens telefonnummer 0380-51 86 95. Socialförvaltningen har bemanning för att ta emot brukares samtal, dygnet runt. Telefonnumret kan även användas av anhöriga. Om du ej kommer fram på detta nummer kan du som brukare och anhörig (kl. 8.00-17.00) också ringa medborgarkontoret på 0380-51 80 00 som tar emot din felanmälan. Vid akut hälsosituation gäller som tidigare att alltid ringa 112.

Frågor från media

VID ALLMÄNNA FRÅGOR KONTAKTA:
Verksamhetschef för äldreomsorgen, Malin Johansson, tel. 0380-51 82 50.

VID TEKNISKA FRÅGOR KONTAKTA:
Stabschef för ekonomi- och IT-staben, Daniel Aronsson, tel. 0380-51 85 55.