Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Tertialuppföljning av budget 2017 - Ökade behov ger minskat resultat

Tertialuppföljning av budget 2017 - Ökade behov ger minskat resultat

2017-05-24

Nässjö kommuns ekonomiska läge har förändrats sedan budgetbeslutet i november i fjol. Vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen konstaterades av nämndernas behov ökat främst inom socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. De två stora nämnderna prognostiserar ett underskott om 7 respektive 21,7 miljoner kronor. Det innebär att årets resultat förväntas sjunka från 33,4 miljoner kronor till 7,4 miljoner kronor.

-Nu krävs att alla kommunala verksamheter är återhållsamma och att vi tillsammans kan skapa ett ekonomiskt resultat för 2017 som är positivt, säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson (S). Vi måste hjälpas åt i uppkommet läge.

Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska barn- och utbildningsnämnden kompenseras för kostnader som beror på ett ökat antal elever under året. Av barn- och utbildningsnämndens prognostiserade underskott har ca 15 miljoner kronor uppstått på grund av fler elever. Förslaget till kommunfullmäktige innebär att vi inte kan täcka elevutvecklingen fullt ut.

-Det är roligt att Nässjö kommun växer och att vi blir flera. Den snabba ökningen ger oss dock växtvärk och hela elevökningen kan inte kompenseras. Barn- och utbildningsnämnden får ett förstärkt budgetanslag om sju miljoner kronor 2017, berättar kommunalråd Anders Karlsson (C).

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har alla chefer med ekonomiskt ansvar fått i uppdrag att omfördela resurserna mellan verksamheterna.

Socialnämndens underskott beror främst på höga kostnader för institutionsvård för barn och unga. Även kostnaderna för hemtjänst och hemsjukvård är högre än budgeterat. Förvaltningen genomför ett omfattande arbete att utveckla den strategiska ekonomistyrningen och en handlingsplan har upprättats.

-Utifrån vår handlingsplan är målet att vi ska arbeta in underskottet och att nämndens resultat ska bli positivt, säger kommunalråd Anders Karlgren (M).

Kontakt

Anna-Carin Magnusson (S), kommunalråd
Tel: 0380-51 80 61, e-post anna-carin.magnusson@nassjo.se

Anders Karlgren (M), kommunalråd
Tel: 0380-51 86 10, e-post anders.karlgren@nassjo.se

Anders Karlsson (C), kommunalråd
Tel: 0380-51 80 76, e-post anders.karlsson@nassjo.se

Jan Öhlin, ekonomichef
Tel: 0380-51 88 61, e-post jan.ohlin@nassjo.se