Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Utredning av föreningsbidrag i Nässjö kommun

Utredning av föreningsbidrag i Nässjö kommun

2014-08-27

Nässjö kommun gläds över ett aktivt föreningsliv. För att främja föreningarnas utveckling ytterligare kommer kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra en utredning av dagens föreningsbidrag. Utredningens syfte är att skapa tydligare riktlinjer och policys med målsättningen att uppnå ökad förståelse för kommunens utbetalningar av föreningsbidrag. 

Utredningen strävar efter att skapa ett bidragssystem som gör det enklare för föreningar att söka bidrag samt kortar ned hanteringstiden. Bidragssystemet ska också främja föreningar som jobbar med sin utveckling och som skapar goda möjligheter för kommunens invånare att ta del av ett rikt fritidsutbud. Vidare ses hyror och avgifter för de lokaler som kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller föreningarna över.  

Utredningen kommer använda sig av ett antal olika moment, varav intervjuer med utvalda föreningar är ett. Dessa föreningar kommer att kontaktas under utredningens gång. 

Beslutet att genomföra utredningen togs i juni i kultur- och fritidsnämnden och utredningen beräknas vara klar våren 2015. Utredningen leds och drivs av tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen; Pär Jansson, fritidssamordnare och Johan Persson, controller.

Kultur och fritidsnämnden är övertygade om att ett nytt bidragssystem bidrar till ett ännu rikare föreningsliv och att dagens föreningar kommer kunna fortsätta utvecklas i ännu snabbare takt.

 

Har du frågor? Kontakta  
Pär Jansson, fritidssamordnare, Nässjö kommun
Tel: 0380-51 80 29, e-post: par.jansson@nassjo.se