Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Utvecklingsplan för äldreomsorgen fokuserar på seniorens behov

Utvecklingsplan för äldreomsorgen fokuserar på seniorens behov

2013-09-02

Fler bostadstyper att välja mellan, ett ökat utbud av aktiviteter och förstärkta träffpunkter, kvalitetssäkrad vård och en översyn av socialförvaltningens inre arbete är i korthet hörnstenarna i utvecklingsplanen ”Seniorens behov i fokus”. Dagens äldreomsorg i Nässjö kommun bygger på gårdagens förutsättningar. I planen flyttas positionerna fram och inriktningen är en modern och framtidsanpassad omsorg.

 -Vi vill bygga vidare på den goda omsorg som förvaltningens personal ger, men, säger omsorgsnämndens ordförande Sylve Jergefelt (S), det är viktigt att understryka att förslaget inte innebär några besparingar. De pengar som justeringarna inom särskilt boende ger, ca 10,5 miljoner kronor, kommer att återföras för att utveckla äldreomsorgen, fortsätter han.

Förutsättningarna som gällde 1992, då kommunerna tog över helhetsansvaret för äldreomsorgen från landstinget, är inte längre de samma. Det är helt andra lagkrav, de ekonomiska förutsättningarna är förändrade och kraven och önskemålen från brukaren är inte de samma

-Även organisationen signalerar behov av förändringar, konstaterar Ulrika Gustafson, socialchef. Så sent som i förra veckan gav personalen befogat uttryck för hårt belastade korttidsboenden.

För att uppnå målet krävs ett antal åtgärder. Antalet platser i dagens särskilt boende behöver justeras. Det finns många platser, spridda inom olika enheter i olika orter, som inte utnyttjas, vilket är ett slöseri med resurser. Justeringen får till konsekvens att kötiden till en plats inom särskilt boende blir längre. Äldrehemmet Björkliden i Anneberg läggs ned och Forsbacka äldrehem flyttar in på Lillsjögården.

Demensvården behöver samlokaliseras. Kraven på vården av demenssjuka är så pass höga att det inte längre går att vård av god kvalitet på det sätt som lagstiftaren kräver. Demensvården föreslås därför samlokaliseras till Sjöbacken i Nässjö och att Åkersborg och Lillsjögården renodlas till äldrehem.

De resurser som justeringen av antalet platser inom särskilt boende för med sig omdisponera till att utveckla hemtjänsten och hemsjukvården. Även mötesplatser och utbud av sociala aktiviteter ingår i satsningen. Parallellt genomförs även en utredning av möjligheten att omvandla delar av Parkgården till trygghetsboende och bredda utbudet av bostadstyper för äldre och därmed också öka möjligheten att bo kvar hemma längre. Utvecklingsplanen, som har en bred politisk förankring, kommer att presenteras vid omsorgsnämndens sammanträde i september.

-Vi behöver modernisera verksamheten och tänka mer utifrån den enskilde individens perspektiv. Utvecklingsplanen tar ett helhetsgrepp kring flera mycket centrala och viktiga frågor och därför är vi positiva till detta förändringsarbete, säger Sven-Enar Johansson (M), ledamot i omsorgsnämnden.

 

Mer information om utvecklingsplanen ”Seniorens behov i fokus” får du på www.nassjo.se/seniorensbehov.
Det går även att kontakta:

  • Sylve Jergefelt, omsorgsnämndens ordförande (S), tel. 070-516 52 51
  • Sven-Enar Johansson, 2:e vice ordförande omsorgsnämnden (M), tel. 070-200 98 26
  • Ulrika Gustafson, socialchef, tel. 0380-51 89 64