Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Radon

Om du misstänker att du har för hög radonhalt i din bostad, bör du göra en långtidsmätning för att fastställa ett årsmedelvärde på radonhalten. Är du hyresgäst kontaktar du din fastighetsägare. Visar det sig att du har förhöjda värden på radonhalten i din bostad, går det att minska halterna avsevärt genom åtgärder som t. ex. förbättrad ventilation, radonsugar eller andra lösningar, beroende på varifrån radonet kommer (byggnadsmaterial, markradon, vatten).

Har du frågor om radon kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektör Berndt Gustavsson, tel. 0380-51 83 12, berndt.gustavsson@nassjo.se.