Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
Vinter 2017
 • Kulturhuset Pigalle lyser upp på olika sätt

  Estetiska inslag och ljuskällor ska öka trivsel, trygghet och upplevelsen kring Kulturhuset Pigalle.

  Läs mer
 • Utredning om anläggningarnas framtid slutförd

  Är driften av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar effektiv? Kan något göras bättre? Används både personal och maskinpark på bästa sätt? Kan maskinparken samutnyttjas? Detta är några av frågorna som ligger bakom kommunfullmäktiges uppdrag att göra en koncernövergripande utredning om anläggningarnas framtid.

  Läs mer
 • Välkänd Nässjöprofil och donator har gått ur tiden

  Med stor tacksamhet ser vi idag tillbaka på alla stunder av glädje som Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson skänkt invånare i Nässjö kommun. Som den hemkäre renlevnadsmänniska han var har han under årens lopp lagt stora delar ur sin aktieportfölj på donation och stipendium till lokala förmågor, föreningsliv och organisationer. 

  Läs mer
 • Alla har rätt till ett roligt sommarlov!

  Kultur- och fritidsförvaltningen har möjlighet att stödja sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6-15 år via statliga medel. Nu kan föreningar som har planerat sommarlovsaktiviteter ansöka om medel.

  Läs mer
 • Kvarteret Ärlan utvecklas – ta chansen att tycka till

  Nässjös stadskärna fortsätter att utvecklas och nu har turen kommit till kvarteret Ärlan. Nu startar en medborgardialog om kvarteret och alla intresserade uppmanas komma med idéer och förslag kring kvarterets framtida innehåll.

  Läs mer
 • Konferens ger mod att testa nya arbetssätt

  Vem f-n tar ansvar? Frågan ligger till grund för den nationella konferens som Borlänge, Falköping, Lindesberg och Nässjö kommun arrangerade i måndags. Kommunnätverket arrangerade konferensen för andra året i rad. Det är ett forum för samtal kring hur vi tillsammans stärker och utvecklar ett hållbart asyl- och flyktingmottagande och ett socialt hållbart samhälle.

  Läs mer
 • Ta del av föreläsningar från nationell konferens

  Den 20 mars arrangerade Nässjö kommun tillsammans med Lindesbergs, Borlänge och Falköpings kommuner en gemensam nationell konferens. Denna är en del i ett samarbete mellan kommunerna kring ett hållbart asyl- och flyktingmottagande och ett socialt hållbart samhälle.

  Läs mer
 • Lärande ger glädje och möjligheter

  Den 9 mars ägnade sig 100-talet politiker och tjänstemän inom barn- och utbildningsförvaltningen (BU) i Nässjö kommun åt en samtalsdag kring verksamhetens resultat och kommande fokus. 

  Läs mer
 • Bo i Nässjö - nya tomter på Ledet

  Nya boendemöjligheter när åtta villatomter släpps för försäljning på området Ledet i Nässjö. 

  Läs mer

Bild

   

Tyck till om kvarteret Ärlan

 

Bild

        

Evenemangskalender

Öppna sammanträden

Vi finns på: Facebook Twitter Youtube