Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Inkomstjämförelse

 

Bild

Rättvist med rätt avgift inom förskola/fritidshem

Varje år kommer barn- och utbildningsförvaltningen att jämföra de inkomstuppgifter som vårdnadshavare med barn inom förskola/fritidshem lämnat mot Skatteverkets uppgifter.

Jämförelsen är viktig ur rättvisesynpunkt, alla ska betala rätt avgift.

Jämförelse Skatteverket - förskola/fritidshem

Genom att jämföra den totala årsinkomsten enligt skatteverkets register och dela denna med 12, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad inom förskola/fritidshem i Nässjö kommun.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande (= personer med gemensamt hushåll) så att avgiften inom förskola/fritidshem för ditt hushåll blir rätt.

Har du betalat för mycket eller för lite avgift inom förskola/fritidshem?

Visar det sig att den lämnade inkomstuppgiften har varit lägre/högre än den faktiska inkomsten innebär det att vi i efterhand fakturerar/betalar tillbaka avgift. Har du betalat för lite kommer du att få en faktura att betala. Har du betalat för mycket kommer vi att betala tillbaka överskottet.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill veta mer kan du kontakta oss på inkomstkontroll@nassjo.se.

Du kan även kontakta barn- och utbildningskontoret på tel. 0380-51 83 39 eller 51 83 41.