Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Särskola

 De elever som bedöms inte kunna nå grundskolans mål beroende på en psykisk utvecklingsstörning, förvärvade hjärnskador, har rätt att gå i särskola. Lust att lära, skapa, uttrycka sig samt ta ansvar och känna delaktighet är bland de bästa redskap man kan ha med sig i livet.
 Alla kompetenser inom särskolans yrkesproffesioner tas tillvara i detta arbete, genom att stärka varje elevs identitet och lärande. Ett lärande som stimulerar en allsidig utveckling och där alla sinnen aktiveras.
 

I Nässjö kommun ges särskoleundervisning på flera olika nivåer: grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux. Dessutom finns fritidsgården Slottet. Särskoleundervisning finns på på Åkerskolan, Handskerydsskolan, Centralskolan och Brinellgymnasiet. Fler elever väljer att få särskolans undervisning i klasser inom grundskolan.

 Grundsärskola
 Grundsärskolan har två inriktningar, grundsärskola och träningsskola och är uppdelad i årskurs 1-9, precis som grundskolan. Grundsärskola finns på Åkerskolan och Centralskolan. Träningsskola finns på Handskerydsskolan.
 

 Gymnasiesärskola
 Alla elever i särskolan erbjuds utbildning efter grundsärskolan. Utbildningen formas efter varje enskild elevs önskemål och behov. Gymnasiesärskolan omfattas av: individuellt program, verksamhetsträning och yrkesträning samt yrkesförberedande program: service/fritid/hälsa och estetisk verksamhet. Gymnasiesärskolan hittar du på Brinellgymnasiet.
 

 Särvux, vuxenutbildning
 Undervisning i särvux finns för den som vill uppehålla och förbättra sina kunskaper från obligatorisk särskola och gymnasiesärskola.
 

Fritidsgården Slottet  
Efter skolans slut erbjuds alla elever över tolv år fritidsverksamhet på fritidsgården Slottet (korttidstillsyn enligt LSS - lagen). Slottet har öppet även under lov och feriedagar.  

 
Kontaktuppgifter

Vill du ha mer information kan du ringa eller skicka e-post till verksamhetschef Sol-Britt Einarsson, tel. 0380-51 72 21, solbritt.einarsson@nassjo.se