Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Skolskjutsar

Skolbuss-skylt på baksidan av en minibuss.

 

Kommunen ordnar skolskjuts för elever vid behov, med hänsyn tagen till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Skolskjuts gäller för elever i grundskolan; från förskoleklass till årskurs 9, samt för grundsärskolan. Skolskjuts ordnas till skolan inom det skolupptagningsområde där eleven bor. Rätten till skolskjuts grundas på avståndet mellan hem och skola, elevens årskurs och om man bor i eller utanför en tätort. De krav som måste vara uppfyllda för att få skolskjuts beskrivs i skolskjutsreglementet.

Om föräldrarna väljer att eleven ska gå i en annan kommunal skola utanför det skolupptagningsområde där eleven bor, eller om eleven går i friskola, är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer till och från den valda skolan.

Behov av skolskjuts under pågående läsår?

Inför varje läsår planerar barn- och utbildningsförvaltningen vilka elever som ska ha skolskjuts. Vi brukar skicka ett beslut i slutet av vårterminen. Om du däremot flyttar in i kommunen eller byter bostad under läsåret och du bedömer att ditt barn har rätt till skolskjuts kan du fylla i och skicka in blanketten "Ansökan om skolskjuts". Du hittar blanketten i vårt blankettlager.

Skolskjuts vid växelvis boende

Vid växelvis boende gäller särskilda regler. Du måste till exempel ansöka om skolskjuts åt ditt barn inför varje läsår.  
Observera att det kan ta en till två veckor att få ett beslut, så ansök i god tid!
Blanketter för ansökan om skolskjuts hittar du i vårt blankettlager.

Har du frågor om skolskjutsar? Kontakta:
Linda Sandfager, planerare/utredare. Tel. 0380-51 80 78, linda.sandfager@nassjo.se

Skolskjuts gymnasieskolan:
Lena Ringborg, tfn 0380-51 88 44, lena.ringborg@nassjo.se

 

 Länk till vårt blankettlager där du hittar blankett för ansökan om skolskjuts.

Skolskjutsreglementet hittar du i vår författningssamling.