Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / #Delapådet-kampanjen

#Delapådet

#Delapådet - en kampanj om föräldraskap och föräldraledighet

Länsstyrelsen i Jönköpings län lanserar nu kampanjen #delapådet och Nässjö kommun vill självklart delta i kampanjen.

– Vi hoppas att vi ska kunna sprida kunskap om föräldraledighet och skapa en diskussion kring vilka normer som påverkar föräldraskapet, säger Josefin Andersson, sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Det är studenterna Sara Johnsson, Emma Hedbjörk och Emina Serbic vid JU som har tagit fram kampanjen för Länsstyrelsens räkning. Genom tryckta affischer med texter som”Ska du redan börja jobba? Är det verkligen bra för barnet?... fick ingen pappa någonsin höra”hoppas Länsstyrelsen nu väcka uppmärksamhet kring frågan om delat föräldraansvar.

Kampanjen kommer också att drivas i sociala medier under hashtag #delapådet samt på webben www.delapådet.se

Utgångspunkten för kampanjen är den nationella jämställdhetspolitiken och delmålet ”En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet”. Utöver det obetalda hem- och omsorgsarbetet berör ett jämställt föräldraskap också frågor om ekonomi och makt. I Jönköpings län tar mammor ut 77 procent av alla uttagna föräldradagar medan pappor tar ut 23 procent. Föräldraledigheten är givetvis inte allt – men det är en viktig början.

I Nässjö kommun arbetar vi speciellt med vår Likabehandlingspolicy, att  alla medarbetare ska kunna kombinera föräldraskap och arbete. Arbetsplatsen ska ha ett positivt förhållningssätt gentemot föräldraledighet och uppmuntra alla föräldrar att tar ut ledigheten.