Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Långåsa

Långåsa, söder om Äng, är en större by som är mycket vackert belägen. Landskapet är kuperat och omväxlande, med storslagen utsikt över omgivande skogstrakter och mer eller mindre avlägsna byar och gårdar. På kullen 361 meter över havet, hittar man även ett gravröse.

Långåsa på 22 hektar är ett välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av buskrik utmark, öppen hagmark och blandlövhage med arter som svinrot, kattfot, ängsskallra, slåttergubbe, fältgentiana och smörbollar.

Långåsa är riksintresse för naturvård och ingår även i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet och i länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet.