Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Törsbo

Törsbo, söder om Äng, är med sina 38 hektar ett riksintresse för naturvård. Där finns ett välbevarat odlingslandskap med sötvattenstrandäng och naturbetesmarker i form av öppen hagmark och björkhage med arter som svinrot, kattfot, ängsskallra, slåttergubbe och smörbollar.

Törsbosjön är en fågelrik sjö och med fiskarter som gädda, brax, mört och aborre.

Törsbo ingår i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet, som en värdefull helhetsmiljö. Törsbo går även i länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet.