Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Parkgården

Bild

Parkgården är beläget mitt i centrala Nässjö med centrum, Stadsparken och Ingsbergssjön på ett stenkasts avstånd.  

Boendet och lägenheterna

Det finns tre äldrehemsavdelningar uppdelat på tre våningsplan Nedre-, Mellersta- och Övre Nygången.  

Nedre Nygången har 10 enrumslägenheter och 2 tvårumslägenheter.

Övre- och Mellersta Nygången har 14 enrumslägenheter vardera, där varje lägenhet har egen balkong. 2013 helrenoverades samtliga badrum på dessa våningsplan.

Varje våningsplan har en gemensam inglasad balkong samt gemensamt kök med mat- och allrum. 

Lägenheterna är utrustade med en köksdel, eget handikappanpassat badrum med dusch och toalett samt en höj- och sänkbar säng. I övrigt möblerar varje hyresgäst med egna möbler. Lägenheternas storlek varierar och hyran beräknas efter ytan.

Fastighetsägare är Tekniska kontoret, Nässjö kommun. De ansvarar för kontraktsskrivning samt hyresavier.

Måltider

Maten som serveras på avdelningarna är tillagad i Parkgårdens centrala kök. Måltiderna serveras i avdelningens matsal, men vill du äta lunch i den gemensamma restaurangen så är du välkommen dit.   

Aktiviteter och samvaro

På Parkgården anordnas regelbundet aktiviteter både individuellt och i grupp, så som gymnastik, bingo, torgbesök och studiecirklar med Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö.

Vi jobbar för att du som vill ska få komma ut så mycket som möjligt. Utevistelse för oss kan vara promenad eller att få sitta ute en stund på uteplats/balkong. Vi anordnar även gemensamma sammankomster knutna till högtider och årstider. Exempelvis luciafirande, vår- och höstfest, kräftskiva med mera. Representanter från de olika kyrkorna i Nässjö brukar alternera och komma till Parkgården för samlingar och sångstunder.

I Parkgårdens lokaler ryms Mötesplatsen. Det är en samlingsplats för seniorer dit pensionärer i ordinärt boende kommer för de planerade aktiviteter som erbjuds. Informationsblad om aktiviteterna skickas ut regelbundet till våra avdelningar. Du välkomnas att delta i det som känns trevligt. 

Metoder

På Parkgården arbetar vi efter nationella värdegrunden. Vi tillämpar kontaktmannaskap,med en kontaktman ur personalgruppen utsedd till varje boende. Vi visar respekt för privatliv och personlig integritet, gör dig delaktig efter bästa förmåga och försöker individanpassa våra insatser så långt som möjligt. Personalen stöttar dig och du uppmuntras till att bibehålla din fysiska kapacitet och genomföra de vardagliga sysslor du klarar av.

Inflytande

Genomförandeplan

Alla ni boende har en genomförandeplan där det finns nerskrivet hur du som boende vill att just ditt stöd ska utformas. Du erbjuds delaktighet i sammanställningen av din genomförandeplan och vi önskar samarbete med anhöriga, god man eller annan närstående i ditt kontaktnät.

Brukarråd

Brukarråd för Parkgården genomförs två gånger per år. I brukarråd ingår enhetschef, personal och utnämnd politiker ur socialnämnden. Samtliga boende och dess närstående är välkomna att delta.

Synpunkter

Synpunkter och eventuella klagomål på verksamheten kan lämnas via formulär eller i foldern Synpunkter och klagomål som lämnas ut vid inflyttning.

Din ekonomi

Det finns värdeskåp i alla lägenheter där dina värdesaker kan låsas in. Koden har du själv eller din kontaktman hand om. Personal på avdelningen ansvarar inte för betalning av räkningar eller andra ekonomiska angelägenheter. Du rekommenderas att ha mesta möjliga betalningar genom faktura för att minska kontakthantering. 

Besök

På Parkgården tillämpas fria besökstider. Dina närstående är alltid välkomna på besök men observera att huvudentrén är öppen fram till klockan 21.00, sen behövs tagg/portkod.

Personal

På Parkgården arbetar undersköterskor med omvårdnad dygnet runt. Här arbetar även enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast knutna till avdelningen. All personal samverkar i teamträffar en gång i månaden.   

Övrigt

På Parkgården finns hårfrisörska samt fotvårdsterapeut. Vid behov är personal behjälplig med tidsbokning.

Gemensam tvättstuga finns på varje avdelning.

Vi erbjuder informationsmaterial för att underlätta din inflyttning.  

Kontaktuppgifter

Rådhusgatan 14, 571 31 Nässjö

Enhetschef, tel. 0380-51 83 20
Nedre Nygången, tel. 0380-51 87 92
Mellersta Nygången , tel. 0380-51 86 60
Övre Nygången tel. 0380-51 86 92

Sjuksköterska, tel. 0380-51 74 96, 0380-51 74 87

Biståndshandläggare, som fattar beslut om rätt till plats på boende, nås via medborgarkontoret, tel. 0380-51 80 00.

Restaurang

Bild

På Parkgården finns en restaurang som är öppen för allmänheten. 

Aktuell matsedel för Parkrestaurangen

Seniorboende

Vid intresse för seniorlägenheterna på Parkgården kontaktar du KHF Framtiden,
bovärd Jimmy Runbom via tel. 036-10 84 75.