Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Skogsborg

 

Bild

Skogsborg ligger centralt i Bodafors knappt två mil sydväst om Nässjö. I närheten av boendet finns både vårdcentral, apotek, livsmedelsaffär och medborgarkontor. Utemiljön är lättillgänglig och det finns fina promenadvägar med grönområde i närheten som ger möjlighet till härliga utevistelser i omgivningen.

Boendet och lägenheterna

Husets äldreboende är uppdelat på två våningsplan med hiss. Samtliga lägenheter har tillgång till uteplats alternativt balkong. Restaurang öppen för allmänhet finns belägen i nedre plan. I övrigt finns det en större samlingslokal mitt i fastigheten samt flera mindre gemensamhetsutrymme utspridda i fastigheten. Äldrehemsavdelningarna innefattar 29 äldrehemsplatser.

Hälften av lägenheterna är tvårumslägenheter och resterande del enrums. Lägenheternas storlek varierar och hyran beräknas efter yta. Utrustade med eget kök, badrum med toalett och dusch anpassat för personer med funktionsnedsättning. Det finns höj- och sänkbar säng i övrigt möblerar du med egna möbler.

Fastighetsägare är tekniska serviceförvaltningen, men hyreskontrakt och hyresavier sköts av socialförvaltningen.

Måltider

Du som bor på Skogsborg äter vanligtvis dina måltider; frukost, lunch och middag i den gemensamma matsalen. Lunch och middag hämtas från restaurangen på Skogsborg. Självklart får du välja att äta i restaurangen eller i din lägenhet. För- och eftermiddags kaffe serveras på respektive avdelning, ofta med något som personalen har bakat.

Anhöriga och närstående som hälsar på kan också köpa mat i restaurangen som finns på Skogsborg.

Aktiviteter och samvaro

Hos oss är det dina önskemål som ligger till grund för aktiviteter. Äldreboendet erbjuder veckoaktiviteter. Bland annat så genomförs bingo, tidningsläsning, promenadgrupp och att spela spel. Varje vecka är det en dag som vi bakar. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan som kommer en gång i veckan. Representanter från kyrkorna i Bodaforsområdet alternerar och kommer till Skogsborg en gång i veckan för gudstjänst.

Vi har även en parcykel, så kallad Side-by-side, som kan ta dig runt i Skogsborgs omgivningar tillsammans med personal.

Vi anordnar även gemensamma sammankomster knutna till högtider och årstider. Exempelvis luciafirande, vår- eller höstfester, kräftskiva med mera.

Personal

På Skogsborg finns personal dygnet runt. Här arbetar undersköterskor, sjuksköterska, enhetschef. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns knutna till boendet. De samverkar i teamträffar en gång i månaden. Rehabassistenter kommer till avdelningarna någon gång i veckan för individuell träning samt gemensam gruppgymnastik.

All personal har tystnadsplikt, som innebär att de inte får tala om dina privata förhållanden med någon utomstående utan ditt medgivande.

Metodik

På Skogsborg arbetar vi efter den nationella värdegrunden. Vi har professionellt bemötande med en utsedd kontaktman bland personalen. Vi visar respekt för privatliv och personlig integritet, gör dig delaktig efter förmåga. Personalen stöttar dig och du uppmuntras till att bibehålla din fysiska kapacitet och genomföra de vardagliga sysslor du klarar av. Utifrån dina möjligheter och önskningar individanpassas omvårdnadsinsatserna för att skapa delaktighet, inflytande och meningsfulla dagar för dig.

Inflytande

Genomförandeplan

Alla boende har en genomförandeplan. I den görs dina behov och önskemål tydliga och planen ligger till grund för våra omvårdnadsinsatser. Vid sammanställning av genomförandeplanen erbjuds du delaktighet och vi önskar gärna samarbete med anhörig, god man eller annan närstående i ditt kontaktnät.

Brukarråd

Brukarråd för Skogsborg genomförs två gånger per år. I brukarråd ingår enhetschef, personal och utnämnd politiker ur socialnämnden. Samtliga boende och dess närstående är välkomna att delta. Läs mer om brukarråd och inflytande.

Synpunkter

Synpunkter och eventuella klagomål på verksamheten kan lämnas via formulär eller i foldern Vi vill veta vad du tycker? som finns på boendet.

Din ekonomi

Vissa lägenheter har värdeskåp. Koden har du själv eller din kontaktman hand om. Personal på avdelningen ansvarar inte för betalning av räkningar eller andra ekonomiska angelägenheter. Dessutom får inte personal, enligt instruktion från kommunens överförmyndarnämnd, vara behjälplig med att bevittna underskrifter av något slag.

Besök

Din anhöriga är välkomna på besök. Vi har fria besökstider. Huvudentrén är öppen fram till kl 17.00 under vintertid och till kl 18.00 under sommarhalvåret. Övrig tid finns det porttelefon.

Övrigt

Till Skogsborg kommer hårfrisörska samt fotvårdsterapeut efter bokning. Vid behov är personal behjälplig med tidsbokningen.

Du erbjuds informationsmaterial för att underlätta din inflyttning.

Kontaktuppgifter

Myrgatan 33, 571 62 Bodafors

Enhetschef, tel. 0380-51 87 02
Äldrehem 1, tel. 0380-51 87 01
Äldrehem 2, tel. 0380-51 89 91, 51 81 76

Sjuksköterska, tel. 0380-51 74 95

Biståndshandläggare, som fattar beslut om rätt till plats på boende, nås via medborgarkontoret, tel. 0380-51 80 00.

Restaurang

Skogsborgs restaurang är öppen för allmänheten. 

Bild

                                                                    

Frukost: 
månd-fred    8.15-10.00
lörd-sönd     8.30-10.00 

Lunch:
månd-sönd   12.00-14.00

Restaurangen är öppen till kl. 15.00 (kaffe kan serveras fram till kl. 14.30).

Aktuell matsedel vid Skogsborgs restaurang.

Hitta till Skogsborg (länk till eniro.se, öppnas i nytt fönster)

Seniorboende

För den som fyllt 70 år finns också seniorlägenheter att hyra.

Läs mer om seniorboendet i Bodafors i nedan broschyr. 

Skogsborg Skogsborg 501,94 kB