Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Hjälpmedel

Grundläggande för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt är tillgång till bra hjälpmedel och en tillgänglig miljö. Rullstol, rullator, käpp, toalettförhöjare och duschstol är alla exempel på hjälpmedel. Väl fungerande hjälpmedel kan innebära att man får en väsentligt ökad livskvalitet.

Kontaktpersoner

Vid behov av hjälpmedel kontaktar du en arbetsterapeut eller sjukgymnast vid den kommunala hemsjukvården, så bedömer de tillsammans med dig vilka hjälpmedel du kan tänkas behöva.

Hjälpmedelsupplysning

Kommunen betalar månadshyra till Hjälpmedelscentralen för alla hjälpmedel, även om det är kostnadsfritt för låntagaren. Hjälpmedlet ska därför återlämnas snarast när det inte längre behövs, eller vid flytt från kommunen.

Återlämning sker till hemsjukvården på Parkgården i Nässjö. Ingång från Nygatan (Bowlinghallen). Första dörren till höger (blå dörr).

Låntagaren ansvarar själv för skötsel av hjälpmedlet under lånetiden. Hjälpmedlet lämnas tillbaka i rengjort skick! Märkt med namn och telefonnummer på den som har lånat det.