Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Visionsprogram för Lövhult

Motionsbana, utomhusgym, kapell, camping

 

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och övriga berörda nämnder ta fram ett visionsprogram för utveckling av friluftsområdet Lövhult. Programmet har arbetats fram i nära samverkan mellan berörda nämnder men också med andra aktörer, så som föreningar, näringsidkare, och privatpersoner. Visionsprogrammet är en viljeinriktning som visar hur Lövhult skulle kunna utvecklas med tiden och ska fungera som vägledning för fortsatta satsningar på Lövhult.  

Visionsprogrammet blev antaget av kommunfullmäktige i juni 2014 och innehåller en vision med övergripande inriktningsmål som beskriver det framtida Lövhult som besöksmål både för turister samt för kommuninvånare. Visionen är att utveckla Lövhult som en åretruntdestination men också att ytterligare förstärka och tydliggöra Nässjös attraktion,som vinterstad. Lövhult ska även fortsättningsvis vara ett idrotts- och friluftsområde utomhus. Programmet innehåller förslag på hur visionen kan uppnås, till exempel genom breddat utbud av aktiviteter såväl under sommar- som vintertid. Visionen presenterar åtgärder som ökat serviceutbud, boende, mat, fika, mötesplatser, omklädnings- och duschmöjligheter. Programmet belyser också behovet av ökad samverkan kring Lövhult mellan kommunen, näringslivet och föreningarna.

Du kan läsa visionen i sin helhet här.

 

Kontakt

Har du förslag på hur Lövhult kan utvecklas eller har frågor om arbetet med visionsprogrammet?

Kontakta Pär Jansson, fritidsutvecklare, tel. 0380- 51 80 29, par.jansson@nassjo.se