Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Bronsåldersröset Dejlarör

Vid byn Axlarp i Forserums socken utbreder sig ett fornlämningsområde, dominerat av ett stort bronsåldersröse som i bygden bär namnet Dejlarör. Röset är cirka 25 meter i diameter och högt beläget. I närheten finns ett antal kvadratiska stensättningar, som anses vara gravformer från äldre järnålder (århundradena närmast före Kristi födelse).

Läge: Från vägen mellan Nässjö och Jönköping tar du av till vänster (när du kommer från Nässjö) mot Lunnestorp. Efter bara ett par hundra meter är du inne i byn Axlarp och det stora stenröset är då synligt uppe till vänster.