Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Om kommunen / Statistik / Social omsorg

Social omsorg

 

 Antal bostäder

 Äldreomsorg

 

Seniorlägenheter kommunen*

58*

Seniorlägenheter på Parkgården

82**

Äldrehem

230

Gruppboende för personer med demenssjukdom

94

Korttidsboende

24

   

Funktionshinderomsorg

 

Ordinärt boende - psykisk funktionsnedsättning

19

Ordinärt boende - missbruksproblematik

10

Gruppbostäder intellektuell/fyskisk funktionsnedsättning

42

Servicebostäder, psykisk funktionsnedsättning

24

Servicebostäder, intellektuell/fysisk funktionsnedsättning

34

Hem för vård och boende, missbruksproblematik

10

Korttidshem, barn och unga

5

 *Kommunala fastighetsbolaget Linden AB tillhandahåller ytterligare 36 lägenheter för seniorboende.

** Belagda med inflyttningsstopp till och med september 2018 på grund av renovering.

Du hittar vår statistik sammanställd i Korta fakta, som du kan ladda ner på sidan om kommunen.