Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Om kommunen / Statistik / Sysselsättning

Sysselsättning

Förvärvsarbetande dagbefolkning (samtliga arbetande personer, oavsett bostadsort) i Nässjö kommun 2015*.

 

Näringsgren

Antal

Procent

Jord-, skogsbruk & fiske

472

4

Tillverkning och utvinning

2 595

20

Energiproduktion, miljöverksamhet

96

1

Byggverksamhet

1 005

8

Handel

1 551

12

Transport och magasinering

1 038

8

Hotell- och restaurangverksamhet

184

1

Information och kommunikation

129

1

Finans- och försäkringsverksamhet

67

1

Fastighetsverksamhet

137

1

Företagstjänster

983

7

Offentlig förvaltning och försvar

354

3

Utbildning

1 485

11

Vård och omsorg; Sociala tjänster

2 336

18

Kulturella och personliga tjänster m.m.

384

3

Okänd verksamhet

131

1

 Samtliga

12 947

 100

Samtliga arbetande personer, avsett bostadsort. Siffror från SCB 2015-01-29 

Du hittar vår statistik sammanställd i Korta fakta, som du kan ladda ner på sidan om kommunen.