Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Politik och demokrati / Barnkonventionen

Barnkonventionen

Bild på barnhänder

Bakgrund

I Sverige finns en nationell strategi för att stärka barnets rättigheter. Baserat på den strategin finns en överensekommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om att intensifiera och utveckla arbetet med barnets rättigheter i kommuner och landsting.

För att betona vikten av att mer strategiskt arbeta med barnperspektivet har Nässjö kommun lyft in frågan i styrpilen, som är organisationens verktyg för målstyrning.

2012: Under året formulerades målet Ökat fokus på barnets rätt enligt barnkonventionen. Målet började gälla från och med 2013.

2014: Kommunfullmäktige antog en strategi för tillämpning av barnkonventionen i Nässjö kommun. 

Personalen inom medborgarkontoren har under 2015 fått utbildning i att ta emot och ta hand om barns synpunkter, frågor och andra ärenden till kommunen. En mall för politiska beslutsunderlag har också tagits fram för att säkerställa att barnkonventionen tillämpas i politiska beslut som berör barn. Mallen ska användas i 100 % av alla politiska beslut från och med 2016.