Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Ungdomsdialog Next Step Nässjö

Glad kille

 

En bra ungdomsdialog är viktig för Nässjö kommun. Därför finns en särskild dag som heter Ungdomsdialogdagen Next Step Nässjö där elever får träffa förvaltningschefer, rektorer och förtroendevalda för att diskutera frågor som rör kommunen.

Next Step Nässjö 2017

Årets dialogdag äger rum den 11 maj i Brinellgymnasiets aula. Dialogdagen handlar i år om att utforma och planera hur vår kommun ska se ut i framtiden. Vilka hus, idrottsanläggningar, vägar, torg och parker ska byggas, var ska de byggas och hur ska de se ut? Diskussionerna utgår från två planerade områden i Nässjö; Västra staden och  området vid Handskerydssjön. De idéer och förslag som kommer fram under dialogdagen kommer sedan att presenteras för berörda tjänstemän och vara en del i kommunens medborgardialog kring byggprojekten.