Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Politik och demokrati / Lagar som styr kommunen / Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft i Sverige den 1 januari 2010.

Sveriges internationella förpliktelser innebär att vissa minoritetsrättigheter ska förverkligas i hela landet. I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter (faktan nedan kommer från Samtinget och Länsstyrelsen i Stockholms län).

  • SAMER: Det finns 20 000–35 000 samer i Sverige som talar olika varieteter av samiska. Samerna är även ett urfolk.
  • SVERIGEFINNAR: Det finns 450 000–600 000 sverigefinnar i Sverige. Många bor i Stockholm-Mälardalen. Minoritetsspråket är finska.
  • TORNEDALINGAR: Det finns cirka 50 000 tornedalingar i Sverige framförallt bosatta i Norrbotten. Minoritetsspråket heter meänkieli.
  • ROMER: Det finns 50 000–100 000 romer i Sverige bosatta över hela landet. Minoritetsspråket är olika varieteter av romani chib.
  • JUDAR: Det finns 20 000–25 000 judar bosatta i Sverige. Minoritetsspråket är jiddisch.

Alla fem nationella minoriteter omfattas av den nya lagen (2009:724).

I Sverige har Länsstyrelsen i Stockholm tillsammans med Sametinget i uppdrag att följa upp lagen.

I Jönköpings län arbetar Alexandra Wollmar på Länsstyrelsen i Jönköping med frågor som rör lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Kontakt: alexandra.wollmar@lansstyrelsen.se, 010-223 62 09.

För frågor om nationella minoriteter I Nässjö kommun - kontakta Annika Bertling, enheten för flerspråkighet, tel. 0380-518350, annika.bertling@nassjo.se.