Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Politik och demokrati / Politik / Så styrs kommunen

Så styrs kommunen

Mandatperioden 2014-2018 styrs Nässjö kommun av Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i valteknisk samverkan med Liberalerna. Tillsammans har partierna 31 av kommunfullmäktiges 57 mandat.

Kommunfullmäktige är kommunens riksdag, det vill säga det högsta beslutande organet. Kommunstyrelsen är kommunens regering och förbereder bland annat ärenden åt kommunfullmäktige.

Det dagliga politiska arbetet leds av kommunstyrelsen, med kommunalråden i spetsen. Under denna mandatperiod, 2014-2018, har Nässjö kommun följande kommunalråd:

 Majoriteten

  • Anna-Carin Magnusson (S)
  • Anders Karlgren (M
  • Anders Karlsson (C)

 Oppositionen

  • Laila Norss (KD)
  • Etelka Huber (MP)
  • Anders Hansen (SAFE)

Har du några synpunkter eller kommentarer är du välkommen att höra av dig till kommunalråden.

Kommunens verksamhet är uppdelad i sju olika områden. Varje område styrs av en nämnd. Verksamhetsområdet sköts av en förvaltning som består av ett antal tjänstemän som ser till att politikernas beslut genomförs på ett bra sätt.

Kommunrevisionen är till för att kontrollera den kommunala verksamheten.
Revisorerna granskar på fullmäktiges uppdrag all verksamhet som bedrivs av styrelser, nämnder och kommitéer. Kommunallagen och "God revisionssed" ligger till grund för granskningen.
 
Genom revisionens arbete ska kommuninvånarna försäkras om att kommunens verksamhet utvärderas på ett oberoende och självständig sätt. Utvärderingen syftar till att hitta problem, ge förslag till förbättringar och omprövningar av verksamheten, samt att främja effektivitet och säkerhet.

Kommunrevisionen når du på tel. 0380-51 80 75 och samtliga medlemmar hittar du i vårt förtroendemannaregister.