Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Intressentsamarbete ska förverkliga Västra staden

Intressentsamarbete ska förverkliga Västra staden

2017-10-24

Nässjö kommun har tillsammans med Hjältevadshus AB, OBOS/Myresjöhus AB, SML Fastigheter och GBJ Bygg AB bildat Västra staden intressentsamarbete i syfte att förverkliga Västra staden; en helt ny stadsdel i centrala Nässjö.

Västra staden – den digitala trästaden, ska bli en plats där intressenterna ska använda sig av ny forskning, nya processer och metoder för samhällsbyggnad och ny digital teknik, samtidigt som fokus ligger på hållbarhet, energieffektivitet och trä som byggnadsmaterial.

- Den digitala trästaden kommer att bli en stadsdel med stort fokus på hållbarhet. säger Anna-Carin Magnusson, kommunstyrelsens ordförande i Nässjö. Det handlar om att tänka annorlunda, framtidsinriktat och nytt i både själva byggandet och i planeringen för att skapa en stadsdel som är både miljömässigt och socialt hållbar.

Koncernmoder är det kommunala bolaget Örnen i Nässjö AB och företagen som ingår i samarbetet har alla fokus på teknik och innovation, och en lokal förankring i det småländska träriket.

- Vi har under resans gång gått ut brett och träffat många företag, säger Stina Granberg Lindor. Det här är våra initiala partners tillsammans med Träcentrum som ska fungera som en kunskapsnod. Vi har haft vissa urvalskriterier och vi har funnit att de här företagen uppfyller dem väl.

Urvalet har handlat om att hitta aktörer som visat att man står bakom satsningar på träbyggnationer, tillsammans med en tydlig ambition att hitta nya tekniska innovationer.  De ska också ha en inriktning på att utveckla träkunnandet, ha en lokal eller regional närvaro och komplettera varandra på ett bra sätt.

Västra staden kommer att bebyggas allt eftersom mark blir tillgänglig. Tanken är att parterna i konsortiet ska få möjlighet att påverka processerna kring detaljplaneläggning och framtida utvecklingsprojekt. I takt med att planerna mognar fram ges intressenterna tillfälle att förvärva mark inom ramen för helheten.

Kontakt:
Stina Granberg Lindor
Utvecklingschef Nässjö kommun
0380-51 81 78

  

Västra staden intressentsamarbete:

Nässjö Kommun via Örnen AB, som är kommunens koncernmoder.

OBOS/Myresjöhus AB. OBOS Sverige ingår i norska OBOS, en medlemsägd organisation med säte i Oslo. OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare. I OBOS Sverige ingår varumärkena Myresjöhus och Smålandsvillan Bolaget arbetar också parallellt med systerbolaget Kärnhem på den svenska marknaden. Vid sidan av bostäder och de kringliggande miljöerna finns också samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt kommersiella byggnader i portföljen. Den digitala dimensionen fångas bland annat väl upp av OBOS forskningsinitiativ High 6 en så kallad Trippel Helix miljö som drivs tillsammans med universitet i regionen och andra aktörer. Myresjöhus nylanserade plattformEtt Smart hem,i som möjliggör för bättre samlad och pedagogisk styrning av fastighetsutrustningar kommer också att vara en bidragande del i digitaliseringen av dessa bostäder.

Hjältevadshus AB. I 60 år har småländska Hjältevadshus byggt trähus. Företaget ägs av Pulsen AB, som är ett familjeägt IT-bolag. Kopplingen mellan IT och trähus borgar för kompetens som kan ha stor roll för den digitala trästaden. Hjältevadshus har ett inbyggt EnergySmartSystem som ger energisnåla hus, ett bra inomhusklimat och låga driftskostnader. Hjältevadshus vann en större SKL upp­handling kallad ”Bostadshus 2016”.

GBJ Bygg AB. Företaget har starkt fotfäste i Växjö och Jönköping samt Göteborg och Karlskrona. Byggnation pågår även i Nässjö bland annat planerar företaget för byggstart av 26 lägenheter i Norra Alsberg under vintern 2017/2018. Tillsammans med VIDA AB är man delägare i Villa Vida AB. Erfarenheterna av trähusbyggande är omfattande och innovationsinriktningen är tydlig. Företaget ägs av Staffan Dahlström, som också är företagets VD. GBJ Bygg har markerat intresse av att bygga inom ramen för det aktuella planprogrammet.

SML Fastigheter AB.Den lokala profilen förstärks av företaget SML Fastigheter, som är ett lokalägt fastighetsbolag. De är också redan ägare av flera fastigheter inom det nu aktuella området. Företaget som är inriktat på förvärv, förvaltning och förädling av fastigheter har låtit förstå att man är beredd att skapa nya allianser inom ramen för Trästaden i Nässjö.