Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Turism / Evenemang och upplevelser / Tipsa om evenemang

Tipsa om evenemang

Vill du ha med ett evenemang i evenemangskalendern på webben?

Riktlinjer för evenemangskalendern
Evenemang som uppfyller nedanstående kriterier tas med i mån av plats. Ansvariga förbehåller sig rätten att bedöma evenemangets grad av allmänintresse och kan neka publicering. Vi publicerar inte material som är sexistiskt, rasistiskt, oetiskt eller på annat sätt kan anses vara stötande. De bilder och texter som arrangören tillhandahåller får inte strida mot någon annans upphovsrätt.

Evenemang som publiceras i kalendern ska uppfylla följande kriterier

1. Evenemanget ska ha lokal anknytning eller bedömas vara av värde för kommuninvånarna och/eller besökare ur allmänbildande och/eller kulturell, idrottslig, hälsofrämjande eller bred underhållande/nöjes synpunkt.

2. Evenemanget ska vara ett publikt arrangemang, alltså öppet för allmänheten, med eller utan inträdeskostnad.

Bedömningsexempel

Exempel 1
•Publiceras inte: En förening ska anordna ett årsmöte.
•Publiceras: Om däremot föreningen i samband med årsmötet ska anordna en konsert eller ett föredrag som är öppet för allmänheten publiceras detta som ett enskilt evenemang.

Exempel 2
•Publiceras inte: Ett religiöst samfund har ordinarie sammankomst.
•Publiceras: Om däremot kyrkan anordnar en musikkonsert utöver ordinarie verksamhet publiceras det arrangemanget.

Exempel 3
•Publiceras inte: En partipolitisk sammankomst.
•Publiceras: Om däremot partier från både majoritet och opposition är representerade i ett samtal eller debatt så publiceras arrangemanget.

Exempel 4
•Publiceras inte: Enskild näringsidkare har bokat till exempel torgyta för att sälja/marknadsföra varor.
•Publiceras: Marknad/festival med många olika aktörer och näringsidkare på till exempel torgyta eller i mässlokal.

Exempel 5
•Publiceras inte: internmatch mellan två lag i en idrottsförening eller matcher mot andra lag som bedöms ha ett mindre allmänintresse.
•Publiceras: Föreningars/klubbars A-lag eller motsvarande spelar hemmamatch som bedöms ha allmänt intresse

Använd formuläret för att anmäla ditt evenemang direkt på webben

eller mejla ev.kalender@nassjo.se.