Barn, utbildning, kunskap för livet

Två förskolebarn och en personal pratar.

.

I förskolan, grundskolan, särskolan och på gymnasiet, vuxenutbildningen och fritids - överallt är vårt mål detsamma - det ska vara roligt att lära.

Varje elev ska få tillgång till de verktyg som de behöver för att söka kunskap. Att få utvecklas efter sina egna förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar är varje barns självklara rätt.

Förskolor byter namn

För att tydliggöra förskolornas placering och skapa enhetlighet har barn- och utbildningsnämnden beslutat att genomföra namnbyte på kommunens förskolor.
Läs mer om namnändringarna. 

Skogsdag i lövhult

Skogsdag i Lövhult

Torsdagen den 5 oktober anordnas traditionsenlig skogsdag i Lövhult. Elever i årskurs 4-5 får lära sig mer om träd.

 

 

Bild

Ny e-tjänst för förskola och fritidshem

Ansök till förskola och fritidshem samt omsorg på obekväm arbetstid och följ dina ärenden i nya e-tjänstverktyget.

Framtidens skola, första spadtaget vid nya Runnerydskolan

 Första spadtaget för nya  Runnerydskolan

 Framtidens skola gräver för bättre  skolverksamhet.

 Läs mer om detta arbete!

Kvinna med ett barn i famnen.

"Medforskande, delaktiga och lite halvgalna."

Läs om förskolan Grodan och det pedagogiska uppdraget som förskollärare.

Sidorna 14-15 i Mitt Nässjö nr 1!

.

Tre barn tittar på något genom förstoringsglas.

Framtidens skola i Nässjö

Arbetet med ”Framtidens skola 1-19 år”, där samtliga skolor och förskolor i kommunen är med, är nu inne i steg 2.

Läs mer om detta arbete!

.

Pojke vid ritar på tavla på väggen.

Kontakta oss!

Har du frågor om barn och skola i Nässjö kommun? Kontakta barn- och utbildningsförvaltningens kontor.

Ring: 0380-51 72 20
eller e-posta till: bukontoret@nassjo.se

hitta hit