Köpa tomt och bygga/renovera hus

På fotot syns entrén på ett radhus

Villatomter

Om du vill bygga ett hus på kommunalägd mark vänder du dig till tekniska serviceförvaltningen. För närvarande finns det lediga tomter både i tätorten Nässjö och i kransorterna. Är du intresserad av någon av de lediga tomterna kan du vända dig till tekniska serviceförvaltningen. Det finns även en tomtkö. Småhustomter fördelas i första hand genom turordningen i den.

Vi säljer tomterna med nyttjanderätt. Det innebär att du betalar fem procent av köpeskillingen i handpenning och får där efter ett år på dig att börja bygga. När du kommit så långt att stommen kan börja resas på ditt hus betalar du resterande del av köpesumman.

Priset på tomterna varierar beroende på var i Nässjö alternativt på vilken ort du vill ha tomt.

Är du intresserad av att köpa tomt av Nässjö kommun eller om du vill du utöka din tomt, och den angränsar till kommunal mark, ring eller skicka e-post till Lisbeth Axelsson, tel. 0380-51 81 12, lisbeth.axelsson@nassjo.se.

Industritomter

Nässjö kommun har även industritomter till försäljning. Kontakta Lisbeth Axelsson, se uppgifterna ovan.

Att bygga eller renovera

Innan du sätter igång med ditt husbygge eller börjar göra tillbyggnader behöver du ett bygglov eller, i vissa fall, göra en anmälan.

Innan du bygger nytt hus bör du också läsa om radonrisken i byggnader.