Grundskolorna i Nässjö kommun

två flickor ler mot varandra, har skolböcker uppslagna framför sig.

Det ska vara roligt att lära! Målet är att varje elev ska få utvecklas efter sina egna förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.

I Nässjö kommun arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn de verktyg de behöver för att söka kunskap i livet. Vi satsar bland annat på karriärlärare, matte- och läslyft samt NT-utvecklare.

Hitta din grundskola

Om du vet vilken skola du söker finns länkar i listan nedan. Hitta grundskolorna på Nässjökartan.

Annebergs skola

Parkskolan

Brinells högstadium

Rosenholmsskolan

Emåskolan

Runnerydsskolan

Handskerydsskolan

Sandsjöfors skola

Malmbäcks skola

Slottsskolan (resursskola)

Norråsaskolan

Åkerskolan

Nyhemsskolan

Ängs skola

Elevområden i Nässjö tätort

I Nässjö tätort finns fyra olika elevområden för barn i årskurs F-6. Vilket elevområde och vilken skola ditt barn tillhör beror på var ni bor. Du hittar elevområdena för respektive skola på Nässjökartan.

Kontakta vår grundskolechef

Åsa Wadling,  telefon 0380-51 77 39, e-post: asa.wadling@nassjo.se