Vänorter

Nässjö kommun har två vänorter en i Danmark och en i Norge. Arbetet med våra vänorter bedrivs i samverkan med Föreningen Norden i Nässjö.

Brönderslev i Danmark...

har varit Nässjös vänort sedan sedan 40-talet. Samarbetet gäller främst områdena arbete/sysselsättning samt demokrati och skola.

Eidsberg i Norge...

har också varit vår vänort sedan 40-talet. Samarbetet med Eidsberg gäller främst demokrati, kultur och musik.

Dessutom...

samarbetar vi i projektform med bland annat Madrid i Spanien, Gorzow i Polen, Manchester i England och Rostock i Tyskland.