Miljö och återvinning

De flesta industriverksamheter påverkar miljön på ett eller annat sätt. I många fall är därför du som har en industriverksamhet enligt miljöbalken skyldig att anmäla detta. Anmälan görs till miljö- och byggnadsnämnden där den sedan tas upp till prövning.

Producerande företag och övriga näringsidkare är själva ansvariga för omhändertagande av verksamhetsavfall, d. v. s. avfall som uppkommer i den egna produktionen. Personalmatsalar och hygienutrymmen genererar i de flesta fall hushållsavfall, varför även företag har ett abonnemang för hushållsavfall.

Företag får inte lägga sitt material i en återvinningsstation utan bör istället begära hämtning av en lokal entreprenör. Ansvaret för återvinningen har producenterna, inte kommunen.

Läs mer om avfall på Nässjö Affärsverks webbplats.