Anneberg

Anneberg med drygt 800 invånare är beläget 15 kilometer nordöst om Nässjö. Svartån, som rinner genom samhället, är en nerv i bygden kring vilken tegelbruk, smedjor, sågverk och kvarnar funnits under århundraden. År 1867 startades invid Svartån en tändsticksfabrik och kring denna fabrik växte samhället Anneberg fram. Tändsticksfabriken blev en del av Ivar Kreugers imperium. År 1909 öppnades en järnvägslinje mellan Anneberg och Ormaryd (linjen hölls öppen i 26 år) och orten fick namnet Smålands Anneberg - namnet ändrades till Anneberg år 1979. Tändsticksfabriken lades ner år 1934. Under årens lopp har trä- och möbelindustrier, konfektions-, vaxduks- och tapettillverkning med mera bedrivits i Anneberg. Idag är Flexator, som tillverkar modulhuslösningar, och Annebergs snickerifabrik exempel på företag som är verksamma på orten. På orten finns en lokal entreprenör som ordnar med hästskjuts i bygden vid beställning. Öster om Rosjön ligger Skullaryds älgpark, en ny park med älgsafari, butik och café, som invigdes sommaren 2014.

Det finns flera affärer i Anneberg, varav en dagligvaruaffär. För barnen finns förskolorna Tomtestugan och Trasten. De lite äldre barnen går i Annebergs skola, som undervisar elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Här finns även ett fritidshem. I Anneberg finns den norra kommundelens medborgarkontor med biblioteksfilial. På Björkliden finns det gruppboende och äldrehem.

I Anneberg är frilufts- och föreningslivet aktivt. Samhällsföreningen är en av de samlande och drivande krafterna i bygden. Pilaboparken som är en före detta Folkets park, byggd 1923, drivs också som ideell förening. Här går det varje år av stapeln evenemang som hantverksmässa, loppmarknad, underhållning, dans, veteranbilsträffar, med mera. Annebergs GIF har idrottsverksamhet inom fotboll, tennis, orientering och skidor. Exempel på andra föreningar är fiskeklubb, frisksport, hembygdsförening och PRO. Även Svenska kyrkan och missionskyrkan har aktiv församlingar.

På orten finns idrottsplatsen Granvalla samt elljusspår och skidspår. Cykelleden Höglandstrampet passerar via småvägar i det småländska landskapet genom Anneberg. För den utflyktssugne är Släthults bokskog, även kallad "bokdungen", är en liten stillsam pärla belägen söder om Anneberg.

Öster om Anneberg ligger Norra Solberga kyrka och Älmeshultasjön med Älmeshultabadet - i sjön går det fint att fiska. I Norra Solberga finns en hembygdsgård som hålls öppen av hembygdsföreningen. Här finns bland annat en fatabur från tidigt 1700-tal från Släthults sätesgård (en fatabur är en bod/förrådsbyggnad som förr i tiden ofta användes för förvaring av värdeföremål). Byggnaden flyttades år 1958 till hembygdsgården.  

Annebergs skola. Foto: Smålandsbilder.

Annebergs skola. Foto: Smålandsbilder.