Framtidens skola 1-19 år - vi formar den tillsammans!

elever och en lärare tittar på en liten planta genom förstoringsglas.

 

”Framtidens skola 1-19 år” är ett arbete för att öka lärandet och skapa mer likvärdiga förutsättningar för alla barn att lyckas.

I mars 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om hur skolan ska utvecklas. Sedan dess pågår en mängd olika projekt och utvecklingsarbeten, både i skolorna och övergripande inom hela barn- och utbildningsförvaltningen.

Syftet är att skapa en framgångsrik skola och en attraktiv kommun, där varje barn har rätt att utvecklas på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar.

Varför Framtidens skola?

Vi vill
- ge alla elever samma förutsättningar att lyckas
- skapa resursstarka skolenheter
- öka kvalitén på pedagogiken i skolan
- skapa nya mötesplatser där sociala färdigheter utvecklas

Våra utvecklingssatsningar

Mattelyft, IT-pedagog, Nätverkande och Natur- och teknikutvecklare är bara några av alla våra satsningar på en framgångsrik skola där alla barn och elever får möjlighet att lära och utvecklas.

Första spadtaget för nya Runnerydsskolan

En av kommunens större satsningar är om- och tillbyggnad av Runnerydsskolan. Första spadtaget togs den 21 januari 2016.

"Nu gräver vi för ökat lärande, mer möjligheter och fler mötesplatser" säger barn- och utbildningsnämnden ordförande Leif Ternstedt.

Glada rektorer vid Runnerydskolan, Eva Borefur och Jessica Franzén

"Äntligen är vi igång" ropar lärare och rektorer.

Nya Runnerydskolan första spadtaget avslutas med "raketen."

Alla närvarande äldre som yngre fick avsluta i en gemensam jätte-raket.