Flisby

Flisby i Nässjö kommun

  

Flisby är utpost i den nordligaste delen av Nässjö kommun. Södra stambanan passerar genom Flisby. Omgivningarna utgörs av ett varierat skogs-, sjö- och odlingslandskap inom Svartåns avrinningsområde (Svartån är Motala ströms största biflöde).

Orten är med drygt 180 invånare den norra kommundelens minsta samhälle. Flisbys samhällsförening är drivande för ortens utveckling och Flisbyborna står bakom det nya allaktivitetshuset i centrum. I Flisby tillverkades prima trätofflor under många år. Idag är det annan industri som gör orten omtalad. Flisby AB har både huvudkontor, lager och butik/utställning av sina produkter till trädgård - såsom natursten, betong, grus, murar, trappor och andra tillbehör.

I samhället finns Flisby skola med elever i förskoleklass upp till årskurs 4 samt fritidshem. Vid gruppboendet Flisby International tar Nässjö kommun tillsammans med Eksjö kommun emot ensamkommande flyktingbarn under asyltiden. På orten finns Flisby skytteförening och en skjutbana. Flisby SK-fotbolls hemmaplan är Månskensvallen, den är belägen vid skolan. Flisbybadet som ligger strax öster om samhället, i Anebysjöns södra del, är idyllisk med gräsplan, sandstrand och brygga. I Rosjön, som ligger österut vid kommungränsen mot Eksjö, finns goda fiskemöjligheter. Vid Rosjön finns också badplatsen Skullarydsbadet.

Flisby hembygdsgård ligger invid Flisby kyrka, sydost om samhället. Detta är sammantaget en historiskt intressant miljö med ett gammalt sockencentrum och här finns kyrkan från 1850-talet, en före detta skola från 1853, prästgård från 1700-talet, fornlämningar, med mera.

Inte minst tack vare Flisby Amatörteaterförening, även kallade Flisbyamatörerna, har Flisby hamnat på kartan under senare år. Sedan 1986 har sällskapet satt upp revyer och sommarteatrar som spelats vid hembygdsgården och föreställningarna har varit välbesökta. Flisbyamatörerna återvänder gärna till författaren Gideon Wahlbergs, upphovsmannen bakom den klassiska TV-serien Söderkåkar, lättsamma teaterpjäser.

Sydost om Flisby, öster om Flisby kyrka och Knutstorpssjön, ligger Knutstorps herrgård i ett naturskönt läge. Här finns strövområden, hagmarker (som sköts av får), rikt kulturlandskap med geologiskt riksintresse och intressant flora. Landskapet präglat av den senaste inlandsisens avsmältning där de framrusande isälvarna lämnade efter sig avsättningar av sten, grus och sand i form av deltaytor och terrasser. Knutstorpssjön är för övrigt en så kallad dödisgrop, en hålighet som är ett resultat av att ett större isblock legat kvar en längre tid i landskapet innan det smälte bort. Kring Knutstorp är jordmånen näringsrik och här trivs näringskrävande örter som prästkrage, nattviol och getrams.

Knutstorps herrgård har en egen fascinerande historia. Den nuvarande byggnaden restes år 1831 av fältkamreren Johan Ulrik Dahlström (sedan 1983 ett byggnadsminne). Vid säteriet tillverkades i nära hundra års tid ett eget mousserande vin, Knutstorp Sparkling, med trädgårdens egna vinbär och krusbär som bas. I herrgården finnsi dag ett mindre museum inrett - som håller öppet valda timmar, sommartid. Det går även att få enskilda visningar av Knutstorps herrgård, vid förhandsbokning.

Öster om Rosjön ligger Skullaryds älgpark, en ny park med älgsafari, butik och café, som invigdes sommaren 2014.

Interiörbild Knutstorps herrgård

Delar av Knutstorps herrgård är inrett som museum. Foto: Nässjö turistbyrå.