Malmbäck

Malmbäck centrum. Foto: Smålandsbilder.

 

I Malmbäck har människor bott på gårdar och torp i många sekel. Redan på 1100- eller 1200-talet byggdes den första kyrkan på samma plats som Malmbäcks kyrka idag är belägen. Men det är utmed järnvägslinjen Halmstad-Nässjö som samhället Malmbäck växte fram. Järnvägslinjens sträckning blev klar år 1882. Med dryga tusentalet invånare är Malmbäck idag kommunens fjärde största tätort. Orten ligger i sydvästra delen av kommunen, 20 kilometer sydväst om Nässjö. Malmbäck är en trevlig boendeort med fördelen att ha närhet till både Nässjö och Jönköping och inte minst de många arbetsplatserna inom Torsviks industriområde söder om Jönköping.

I samhället finns förskolorna Orren och Solstrålen och Malmbäcks skola, som är en F-6-skola. Här finns ett medborgarkontor med bibliotek (beläget i ljusa lokaler med högt i tak, i direkt anslutning till skolan), bensinstation, livsmedelsbutik med mera. På Malmåkra finns äldrehem, gruppboende och seniorlägenheter. Malmåkra är beläget ett stenkast från Malmbäcks hembygdsgård. I södra delen av orten ligger en näridrottsplats. Vid Malmbäcks idrottsplats Önnemo finns fotbollsplan, tennisplan och elljusspår och på vintern finns det skidspår.

Malmbäcks näringsliv har stolta traditioner inom trä- och möbelbranschen. Här finns Bodafors Trä, Svensk Brikettenergi, Wigells (Sveriges äldsta stoltillverkare), MalmbäcksWerken och inte minst Möbelmästarna som har sitt huvudkontor i Malmbäck.

Föreningslivet i Malmbäck är livskraftigt. Här finns en stark idrottsrörelse med fotbolls-, innebandy- och bandylag, tennis och skidor, med mera. Frikyrkan Klockargårdskyrkan har bred verksamhet. 

Två av södra Sveriges högst belägna sjöar, Ekelsjön och Klappasjön, finns i Malmbäcksområdet. Klappasjön, som ligger ett par kilometer sydöst om Malmbäck, är en trevlig badsjö med flera bryggor. Vid det ideellt drivna Klappabadet anordnas servering under en stor del av sommaren. I Ekelsjön och Davidstorpasjön, sydost om Malmbäck, finns fina fiskemöjligheter.

Söder om Malmbäck ligger Tomtabacken som med sina 377 meter över havet är södra Sveriges högsta punkt och ett välbesökt turistmål. Här finns ett brandtorn från andra världskriget, som restaurerats med medel från EU år 2010. Det är spännande att klättra upp i tornet och se ut över det småländska landskapet.

Fem kilometer österut ligger Almesåkra och vid kvarndammen Viks kvarn, söder om Almesåkra, har Storkvarnsån grävt sig djupt ned i det vittrade berget. Den geologiskt intressanta Almesåkraformationen, som är en lagerföljd av sedimentära och omvandlade bergarter, blottas därmed på flera ställen och det har bildats kraftiga rasbranter ned mot ån. Vikskvarn är en klassisk lokal för berggrundsgeologi som geologer från både när och fjärran besöker. Området utgör en värdefull naturmiljö och i skogen finns flera nyckelbiotoper med en mängd rödlistade lavar och mossor. I Storkvarnån finns gädda, elritsa, lake, öring, utter och flera sällsynta nattsländelarver i bottenfaunan. Länsstyrelsen i Jönköpings län har 2013 lagt fram ett förslag till beslut om att inrätta naturreservat Vikskvarnen.

Mer information:
I Malmbäck pågår ett arbete med ett lokalt utvecklingsprogram för kommundelen. För mer information kontakta projektledare Jennifer Cronborn på kommunledningskontoret, Tel: 0380-51 83 03, jennifer.cronborn@nassjo.se.

Malmbäck ligger utmed järnvägen Halmstad-Nässjö

Tågen på sträckan Halmstad-Nässjö passerar Malmbäck station. Foto: Smålandsbilder.