Nässjö

Välkommen till Nässjö! Vy från Stadsparken och Kulturhuset Pigalle, mot Stadshuset.

   

Nässjö är centralort i Nässjö kommun och Höglandets största ort med cirka 17 100 invånare.

I det småbrutna skogslandskapet på Småländska höglandet drogs järnvägen fram under 1800-talets andra hälft och Nässjö såväl som Flisby, Solberga, Grimstorp och Bodafors är orter som har växt fram utmed det som idag är Södra stambanan. Nässjö är en unik knutpunkt för totalt sex järnvägsspår för person- och godstrafik. Detta medför att Nässjö har tågförbindelser åt norr och söder, åt sydväst och sydost och från kust till kust i öst-västlig riktning.

Om bygdens historiska utveckling finns flera beskrivningar att ta del av (se länken i högermenyn - Nässjöbygdens historia). Idag är Nässjö tätort en dynamisk stad belägen fyra mil öster om länets residensstad Jönköping, dit det finns utmärkta förbindelser via järnväg och väg. Även till grannkommunerna Aneby, Eksjö, Vetlanda och Sävsjö är kommunikationerna goda. I och med järnvägen nås regioner som Lund/Malmö/Köpenhamn, Linköping/Norrköping och Stockholm inom några timmar. De närmaste flygplatserna finns i Jönköping, Växjö och Nyköping.

Höjdområdena i och kring Nässjö stad utgör vattendelare för fyra stora avrinningsområden i sydöstra Sverige. Den som besöker hembygdsparken och vattentornet har utsikt i vid vinkel över staden och får en upplevelsen av ortens böljande topografi. Andra utsiktsplatser finns vid Nässjö golfbana och på lasarettsområdet.

Ett av Nässjös kännetecken är närheten till sjöarna:

  • Ingsbergssjön i centrum kantas av villakvarter såväl som sporthall, Stadsparken med sortimentsträdgård, minigolf och en trevlig lekplats. Strandnära ligger också Kulturhuset Pigalle med Stadsbibliotek, Nässjö konsthall, teater och flexibla konferenslokaler, Kulturskola och ungdomsverksamhet.
  • Handskerydssjön mellan stadsdelarna Handskeryd och Åker, med badplatsen Adela udde.
  • Runnerydssjön på västra sidan om järnvägen mellan Åker och Målen.  
  • Strax utanför tätorten finns till exempel Gisshultasjön med sandstrand, bryggor, kiosk och fiskemöjligheter. I Bodanäsasjön och Spexhultasjön går det också att köpa fiskekort (liksom till sjöarna i centrum).

Nässjö har en samlad stadskärna där kommun, näringsliv och fastighetsägare tillsammans verkar för kontinuerlig utveckling. Almenäs köpcentrum i sydvästra delen av staden är ett annat viktigt nav.

Skogsvallens idrottsarenor, sim- och sporthallen samt Lövhults friluftsområde med utbyggda motions- och skidspår erbjuder goda sport- och rekreationsmöjligheter - varje dag, året runt. Ett aktivt närings-, församlings- och föreningsliv bidrar till ortens prägel och gemenskap.

I Nässjö finns stadsdelar med omväxlande bebyggelse. Här finns såväl nybyggda kvarter, villakvarter med sekelskifteshus, funkishus och egnahemsvillor varvat med flerbostadshusområden. I tätorten, liksom till flera av kransorterna, pågår utbyggnaden av fibernätet.

Nässjö är en stad där den offentliga servicen är god. I centrum finns Medborgarnas hus som samlar kommunal och statlig verksamhet under samma tak. Här finns också populära Brinellgymnasiet, vuxenutbildning vid Nässjö Lärcenter, äldreomsorg med till exempel välrenommérade Ingsbergsgården, stiftelsen Träcentrum med fokus på utbildning och utveckling med träindustrins behov i centrum samt konferensverksamhet, och flera framgångsrika företag inom till exempel logistik/lager, tillverkning, inredning, bygg, reklam, IT med mera. Två större industriområden och några mindre, inklusive Gamlarpsområdet med Höglandsterminalen, är plattformar för fortsatt drift, expansion och nyetablering för näringslivet.

Handelsutbudet är varierat där kedjor som H&M, Lindex, KappAhl, Intersport, Willys, Lidl, ICA och Konsum, flera byggvaruhus med mera, finns etablerade tillsammans med en rad mer lokala företag/butiker. Hallpressens dagstidning SmålandsTidningen har en större lokalredaktion på orten. Torsdagar är speciella dagar i Nässjö - då är det traditionell torghandel från tidig morgon fram till tidig eftermiddag på Stortorget. 

Anrika Hotell Högland med konferens och spa utgör ett välkänt landmärke i centrum liksom det i tegel byggda Nässjö Stadshus med klocktorn, där delar av kommunens förvaltningar numera huserar.

Den som vill veta mer om Nässjö som besöksmål - med evenemang, boenden, och "se och göra" - kan läsa mer på www.nassjo.se/evenemang samt kika in på turistsidorna här på webben (länk i högermenyn). Hos Nässjö turistbyrå och de fem medborgarkontoren finns också information.

Kommunen Nässjö med centralort, kransorter och landsbygd står inför flera utmaningar inför framtiden. Att klara övergången från industri- till tjänstesamhälle är i fokus för Nässjö kommun som uttalat vill bibehålla och förädla sin attraktionskraft som knutpunkt, men också finna sin nya identitet som en positiv plats för 2000-talets invånare, företagare, besökare och turister att besöka, leva, bo och vara verksamma i.

År 2014 firade kommunen att det var hundra år sedan Nässjö stad fick sitt stadsprivilegium. Temat för jubiléet var Nässjö 100 år - rena ungdomen! Jubiléet gav chans till både tillbaka- och framåtblick för en stor liten stad, i en kommun med en rejäl portion vilja, i den brytningstid som råder.  

 

Carl Peterssons plats, Kulturhuset Pigalle, Nässjö. Carl Peterssons plats, Kulturhuset Pigalle, Nässjö.

Kulturhuset Pigalle med entré mot Carl Peterssons plats invid Stadsparken och Ingsbergssjön i Nässjö.

Området Gambrinus vid Ingsbergssjön, Nässjö.

Gambrinus sjösida i centrala Nässjö är ett nybyggt villakvarter. Bebyggelsen har kompletteras med tre punkthus med bostadsrätter. 

Åkes koloniförening, Nässjö

 I Nässjö finns några områden med kolonilotter/kolonistugor. Här en bild från Åkers koloniförening.