Solberga

Solberga i Nässjö kommun. Foto: Nässjö kommun.

 

Solberga är ett samhälle med cirka 400 invånare, beläget tio kilometer norr om Nässjö. Orten växte fram som stationssamhälle utmed Södra stambanans järnvägsspår under andra delen av 1800-talet. I Solberga finns traditioner av exempelvis trävaruhandel, möbelindustri och mekanisk industri. Historiskt sett har det i bygden också funnits industrier med geologisk anknytning. I ett stenbrott nordost om Solberga bröts från 1912 fram till andra världskriget en röd granit som kom att användas som byggnadssten, bland annat i fasaden till Norra Solberga kyrka och i sockeln till Nässjö Stadshus.

Mitt i Solberga samhälle fanns förr en lanthandel - Larssons närköp är nuförtiden öppet bara vid valda tillfällen. Idrottsplatsen Lindhemsvallen är Solberga GIF:s hemmaplan. Idrottsföreningen verkar förutom inom idrotten aktivt i Solbergabornas tjänst. Föreningen har friköpt samlingslokalen Stubben och sköter numera dansen kring julgranen, midsommarfirande i lekparken och andra uppdrag. På orten finns förskolan Änglamark. Från hösten 2015 tillhör Solbergas elever Annebergsskolan och dess fritidshem.

Ekerydsbadet vid bad- och fiskevänliga Hästsjön, tre kilometer väster om Solberga, är en naturskön badplats som sköts av Solberga GIF i samråd med kommunen. För den som vill se sig om i omgivningarna finns det för övrigt sommartid möjlighet att åka remmalag i bygden då lokala entreprenörer erbjuder turer med häst och vagn. Öster om Rosjön ligger Skullaryds älgpark, en ny park med älgsafari, butik och café, som invigdes sommaren 2014.

I en vidsträckt glänta i skogen, på en avfartsväg från vägen mellan Solberga och Nässjö, finns Fagertofta gravfält som ligger i ett hävdat odlingslandskap med fornlämningar från främst äldre järnålder. Med vitsippsmattor om våren eller till sommarens sus i björkarnas kronor - året runt är är Fagertofta ett finstämt utflyktsmål.

 

Hästsjön. Foto: Nässjö kommun.

Hästsjön, väster om Solberga, är en del av Huskvarnaåns avrinningsområde. I sjön finns några öar som utgör fågelskyddsområden. Foto: Nässjö turistbyrå.